Wat is rechtsgeoriënteerd denken?

Wat is rechtsgeoriënteerd denken?

schema-linker-rechter-hersenhelft-makkelijk-leren

Rechtsgeoriënteerd denken betekent dat je er de voorkeur aan geeft om informatie via de rechter hersenhelft op te slaan.

We hebben allemaal 4 verschillende denksystemen. En we gebruiken ze allemaal ook alle 4, alleen niet in dezelfde mate. Iedereen heeft een voorkeursdenksysteem waarmee informatie het makkelijkst wordt opgeslagen.

In de linker hersenhelft zijn dat:

Het auditieve denksysteem (= horen)
Je slaat op wat je hoorde.

Je haalt informatie terug via de gesprekken die je hoorde.

Je herinnert je hele gesprekken woord voor woord, zonder dat je het opschreef.

Het digitale denksysteem (= beredeneren)

Je slaat informatie op door te redeneren.

Je voert gesprekken met jezelf.

Je haalt informatie terug door te beredeneren.

In de rechter hersenhelft zitten deze denksystemen:

Het visuele denksysteem (= kijken)

Je slaat op wat je zag. Je maakt een soort prentje/foto in je hoofd en je bewaart dat beeld.

Je haalt informatie terug via het beeld dat je zag. Je ziet eerst het beeld en je moet daar daarna de juiste woorden bij zoeken.

Het kinesthetische denksysteem (= voelen)

Je slaat op door te voelen/ondervinden. Je leert al doende.

Je haalt informatie terug door de sfeer terug te voelen die er was.

Rechtsgeoriënteerd denken: waarom een “probleem” op school?

School werkt altijd op de linker hersenhelft van je kind. Heel het schoolse systeem en de gebruikte leermethodes zijn hierop gebaseerd.

Denk maar aan spellingsregels die taal beredeneren (= digitale denksysteem) of “hoorwoorden”, waar je schrijft wat je hoort (= auditieve denksysteem).

Denk maar aan het hakken en plakken bij het leren lezen. Dat is luisteren naar klanken (= horen) en die vervolgens aan elkaar plakken (=beredeneren).

Hoe mooi de plaatjes van de methode ook zijn: er wordt altijd gehakt en geplakt en naar klanken geluisterd bij het leren lezen.

En als jouw kind dit moeilijk vindt, het leesproces niet vlot loopt, de spellingsregels niet worden toegepast dan is dat een duidelijk signaal dat jouw kind niet via deze denksystemen informatie opslaat en dus leert. Maar dat jouw kind die andere, rechter, hersenhelft nodig heeft om leerstof te automatiseren.

Je kind denkt dan rechtsgeoriënteerd. En als je kind rechtsgeoriënteerd denkt, dan kan je kind ook vlot en makkelijk mee op school als hij ook rechtsgeoriënteerd gaat leren.

Ja, en dat kan! Dan slaat je kind de informatie van de lessen op via beelden en ondervinding/voelen. Via die rechter hersenhelft dus.

Hoe gaat dat dan? Ontdek het hier: Hoe leer je met de rechter hersenhelft?

 

hersenhelften-met-functie

Wat is het verschil tussen beelddenken en rechtsgeoriënteerd denken?

Een goede vraag! Zowel de term “beelddenken” als de term “rechtsgeoriënteerd denken” doelen op de voorkeur om via de rechter hersenhelft informatie op te slaan in de hersenen.

De term “beelddenken” ligt wat beter in de mond en is beter bekend bij mensen. En ook bij “beelddenken” wordt er over “voelen” gesproken.

De term “beelddenken” zegt eigenlijk niets over het kinesthetische denksysteem. De term heeft het enkel over het visuele denksysteem.

De term “rechtsgeoriënteerd denken” drukt wel volledig uit waar het over gaat: de hele rechter hersenhelft, waar zowel het visuele- als het gevoelsdenken plaatsvinden.

Je zou kunnen concluderen dat beide uitdrukkingen hetzelfde zeggen en dat “rechtsgeoriënteerd denken” de betekenis correcter uitdrukt.

Want “beelddenkers” zijn nu eenmaal ook voelers…

Dus…

als je kind niet (goed) meekan op school dan komt dat doordat hij/zij anders denkt, nl. rechtsgeoriënteerd. Met die rechter hersenhelft dus. Als je kind voortaan ook via die rechter hersenhelft gaat leren, dan wordt school makkelijk voor je kind. Dan zal eruit komen wat erin zit.

Meer weten? Lees het boek “Krachtig anders leren” van Wim Bouman.

Bestel het hier.

10x Waarom de Kernvisie methode leren makkelijk en leuk maakt voor je kind

10x Waarom de Kernvisie methode leren makkelijk en leuk maakt voor je kind

kernvisie-methode-leren-makkelijk-en-leuk

“Wat zeg je?! Wordt met de Kernvisie methode leren makkelijk en leuk voor mijn kind?
Maar mijn kind heeft dyslexie (of dyscalculie) en komt elke dag uitgeput van school. De leerkracht en de logopedist zeggen dat mijn kind zo’n zware vorm heeft die ze zelden gezien hebben. Er is zelfs met al die hulp nauwelijks verbetering. En leren is voor mijn kind de hel! Het gaat zo moeizaam op school dat mijn kind denkt dat hij dom is…  hij haat school. “

En toch weet je dat je kind slim is. Dat merk je aan alles wat niet met school te maken heeft.

Je kind:

?‍♂️ maakt een lego-project voor 14-jarigen met het boekje ondersteboven (en je kind is 8 of 9) of

?‍♂️ onthoudt zo veel van dierenprogramma’s die hij kijkt en vertelt je bv. zonder moeite het verschil tussen een koningscobra en een ratelslang of

?‍♂️ komt met een oplossing waar niemand anders aandacht.

Kortom: je weet gewoon dat er op school niet uitkomt wat erin zit.

Dit is heel frustrerend. Ik spreek uit ervaring. Maar ook als coach merkte ik dat ik niet altijd alle antwoorden had.

Er kwam eens een moeder met haar zoontje naar de praktijk omdat er een groot leerprobleem was.
Omdat de jongen dacht dat je niet iets in je hoofd kunt ‘zien’ wilde hij dat ook niet doen. Hij weigerde dit koppig, ook al was hij wél heel erg visueel.
Ik probeerde het ijs wat te breken en we speelden een raadsel-spelletje. In dat raadsel-spelletje liet ik hem iets raden dat ik in de sessie nodig had om hem op weg te zetten met het visualiseren. Toen hij door kreeg dat ik in het spel iets had gestopt wat hij daarvoor had geweigerd te doen, wilde hij ook niet meer mee spelen.
Hij deed echt niets. En hij had mijn hulp zo hard nodig… ?

Dat gebeurde toen ik pas met Beeldig Geleerd begonnen was en ik nog niet met de Kernvisie methode werkte. Die jongen zat nog maar in het tweede leerjaar en hij was school al beu…

Ik bleef aan die jongen denken. Ik wilde mezelf verder ontwikkelen omdat ik ook een jongen die schoolmoe is, wil kunnen helpen. En hiervoor had ik nog geen handvatten …

Dit was voor mij de aanleiding om ook de opleiding tot Kernvisiecoach te volgen. Deze opleiding heb in ondertussen afgerond. Ik ben officieel Kernvisiecoach sinds mei 2021.

Wat zijn de sterktes van de Kernvisie methode nu precies? En zou het ook voor jouw kind werken? Ook als je kind een erge vorm van dyslexie heeft?

Ja!  Je ontdekt het in dit artikel.

1. Het past bij hoe je kind (anders) denkt

Dé nummer 1 reden dat de Kernvisie methode goed voor je kind werkt hang samen met hoe je kind denkt. Denkt je kind rechtsgeoriënteerd (= met voorkeur voor rechter hersenhelft)? Dan is het precies wat jullie nodig hebben.

Wat is dat precies “rechtsgeoriënteerd denken”? Je ontdekt het hier.

De methode is erop gericht om die sterke rechter hersenhelft in te zetten voor het leren. Zo gebruikt je kind zijn gave om te leren en daarom wordt leren ook makkelijk en dus leuk. Want je kind ontdekt dat hij het wél kan en dat het hem veel minder energie kost dan hoe hij vroeger oefende en leerde. Dat is een win-win!
Stel je het trotse gezicht van je kind voor wanneer hij voor het eerst thuis komt met een  goed dictee! ?

2. Eenvoudig en makkelijk toepasbaar

De basistechniek van de Kernvisie methode is eenvoudig en makkelijk toepasbaar. Je kind kan het vanaf de eerste sessie omdat het past bij hoe je kind denkt.

We maken de leerstof visueel in zijn hoofd, zodat hij er in zijn hoofd naar kan kijken.

Dat betekent dat je kind bv. het spellingswoord in zijn hoofd ziet staan op een imaginair schoolbord. De hersenen geven het direct terug wanneer je kind het woord nodig heeft.

We spellen hierbij niet achteruit, zoals sommige methodes doen, omdat anders het woordbeeld vertroebeld raakt en dan kan je kind het niet meer goed zien en wordt het weer fout geschreven.

Met deze efficiënte en eenvoudige techniek zetten we informatie rechtstreeks in het lange termijn geheugen van je kind.

3. Een nieuwe gewoonte

Doordat jij als ouder samen met je kind na elke sessie 3 weken met het geleerde aan de slag gaan, wordt de nieuwe manier van leren geautomatiseerd. Het wordt een gewoonte. En dat moet het ook zijn. Want met de Kernvisie methode leert je kind de basistechniek toe te passen op elk vak. De rest van zijn schoolcarrière en zijn verdere leven kan hij dit blijven inzetten. Hoe waardevol is dit?

4. Focus op toepassen

Nadat de techniek onder de knie is, gaan we dieper in op taal. We behandelen zaken die je kind nog lastig vindt zoals: verenkelen en verdubbelen, cht en g, bereiden of berijden, werkwoordspelling, tips om beter te leren lezen, begrijpend lezen, enz.

Ik stuur je niet weg met een techniek en een woordenlijst en-dan-moet-je-er-maar-je-plan-mee-trekken.

Doordat we een half jaar samenwerken kan ik je kind ook beter opvolgen en is het resultaat beter.

Mijn collega Kernvisiecoach, Karen Dijkstra, maakte er net een podcast over waarom zij ook graag met de Kernvisie methode werkt. En dat al 10 jaar lang!

Klik hieronder op de groene pijl om de podcast te beluisteren:

5. Eenvoudige rekentechniek

De Kernvisie methode is erop gericht dat je kind zo snel mogelijk mee kan met school.

Er zijn andere methoden die een heel andere aanpak hebben en “vakjes springen” in het honderdveld om te rekenen. Deze heel visuele aanpak kan heel goed werken, maar het sluit niet aan bij wat er in de klas gebeurt. Het kan verwarrend zijn voor je kind om helemaal van manier van rekenen te veranderen.

We zetten de sommen en maaltafels letterlijk visueel in het hoofd om er daarna mee aan de slag te gaan. Zodat je kind ze ook goed kan automatiseren.

Snel rekenen ≠ automatiseren

Vaak kunnen kinderen in hun hoofd wel snel rekenen, maar automatiseren ze de sommen over de 10 en de maaltafels toch niet. En omdat ze zo snel zijn in hun hoofd vinden ze vaak dat ze geen probleem hebben…

Aandacht voor zowel taal als rekenen is trouwens altijd nodig: wie een probleem heeft met taal, heeft er ook één met het automatiseren van sommen en maaltafels en andersom. Ook al valt één van de twee vaak meer op.

Rekenen komt pas in het tweede deel van het Kernvisie traject aan bod. En dat is heel goed want rekenen is een stuk abstracter dan taal. Bij woorden kan je je een voorstelling maken van hoe het voelt en wat het is. Bij rekenen heb je dat helemaal niet. Je kan er niets bij “voelen”.

Daarom moet de basistechniek al goed geoefend zijn voordat we met rekenen kunnen beginnen. We starten het Kernvisie traject dus altijd met taal.

6. Oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

Een heel belangrijke sterkte van de Kernvisie methode is dat het niet alleen handvatten geeft voor het leren zelf. Er is ook aandacht voor het sociaal-emotionele stuk. Je weet wel: motivatie, faalangst, concentratie, een negatief zelfbeeld ( “ik kan het niet”) …

Wat als je kind bij het toepassen van de basistechniek ontdekt dat leren ook makkelijk kan? Dan wordt het leren vanzelf al heel wat leuker. Want dan ben je dus niet dom…

7. Bouwen aan zelfvertrouwen

Het kan “zomaar” zijn dat je kind de techniek goed toepast en er toch woorden zijn die fout blijven terugkomen. Ik kan je dan helpen. Wist je dat het zelfvertrouwen hier een heel grote rol in kan spelen?

Ik werkte met Berk, een jongen van 12 jaar. Hij paste de techniek goed toe en toch bleven er 35 woorden hardnekkig fout terugkomen. Het was zo erg dat zelfs zijn moeder de moed in de schoenen zonk. Berk had veel moeite met spelling, schreef vaak fonetisch. Berk dacht dat hij het niet kon. Maar dat klopt helemaal niet!

Berk kan het wel! Hij had alleen te weinig zelfvertrouwen waardoor hij teveel ging nadenken i.p.v. het beeld te volgen dat hij eerder had opgeslagen. Daardoor kwam het goede beeld (ver)fout op het blad. Dit versterkte  zijn gevoel van “ik kan het niet” weer en zo werd dat in stand gehouden.

Wil je weten wat ik precies bedoel met verfouten? Ontdek het in dit artikel onder het kopje “Verfouten?”.

We hebben dan met de Kernvisie methode aan het zelfvertrouwen gewerkt met de oefening die ik ‘de cirkel van goed gevoel’ noem. Het resultaat?

2 (!) Dagen later kreeg ik een enthousiast ingesproken bericht van Berk dat hij van die 35 moeilijke woorden dan al 30 woorden wél kon. Wat een groot verschil en wat een resultaat op zo’n korte tijd.

Dit illustreert hoe belangrijk dat zelfvertrouwen is. En voor mij is dit ook nog eens een bevestiging welke meerwaarde de Kernvisie methode heeft doordat er aandacht is voor dat zelfvertrouwen.

8. De concentratie verbeteren

Ook concentratie is een dingetje, als je kind een leerprobleem heeft. Daarvoor biedt de Kernvisie methode ook een oplossing. Ik had daar vroeger ook tips voor. Maar die waren meer gericht op de plaas in de klas en het mogen bewegen. Dat zijn wel nuttige suggesties maar het gaat hier enkel over factoren buiten het kind.

Terwijl bij de Kernvisie methode het kind gaat trainen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor die concentratie. Bewust willen concentreren en daarop trainen.

Ik vergelijk het altijd met joggen. In het begin heb je geen idee hoe je die 3 minuten na elkaar lopen vol zult houden. En na een tijdje trainen loop je 30 minuten zonder wandelminuten tussendoor.

Zo kan je kind ook trainen om zich langer te kunnen concentreren. Dat is een eigen besluit en een bewuste actie. Dit is intern en efficiënter dan enkel de uitwendige omstandigheden makkelijker te maken.

9. Werken aan (faal)angst

Angst kan ook een belemmerende factor zijn bij het leren. Als je angstig bent kan je niet meer helder denken, laat staan goede leerprestaties neerzetten. Angst werkt verlammend.

In de Kernvisie methode hebben we ook een coole techniek om afscheid van die angst te nemen. En daarvoor hoeft je niets over het pijnlijke moment te vertellen dat de angst veroorzaakt.

10. Ook de ouder is erbij betrokken

Bij de Kernvisie methode wordt heel erg de nadruk gelegd op het belang van de rol van de ouder. En dit is echt heel blangrijk.

Ik, als coach, je kind én jij als ouder hebben elk een belangrijke taak om het traject tot een succes te maken.:

 • Ik breng aan en stuur zowel jou als je kind;
 • Je kind ontdekt en leert om op een andere manier te leren, die echt bij hem past;
 • Jij als ouder leert hoe je je kind tijdens die 3 weken tussen de sessies door kan begeleiden.

Jij hebt hierin de meest cruciale rol: want het meeste gebeurt thuis. Niet in de praktijk bij mij.

Door elke dag 15 minuten met je kind aan de slag te gaan, creëer je een heel belangrijk ritme. In deze regelmatige, korte periodes hebben jullie ruim de tijd om, wat je tijdens de sessie leerde, toe te passen. Als jij als ouder dit getrouw doet met je kind, dan zal je kind met grote sprongen vooruit gaan.

10. Antwoord op de vraag: “Waarom moet ik leren”

 • “Waarom moet ik leren?”
 • “Waarom moet ik naar school?”
 • “Waarom moet ik doen wat de juf zegt?”
 • “Waarom moet ik schrijven, kan ik het niet gewoon zeggen?”
 • “Waarom moet ik correct spellen, als ze het begrijpen is het toch OK?”
 • “Waarom moet ik de maaltafels kennen, ik gebruik toch gewoon de rekenmachine?”
 • “Waarom…”

Je kind wil altijd weten waarom… en gaat niet, zoals andere kinderen, gewoon mee in wat de juf zegt. Zonder het antwoord hierop heeft je kind geen motivatie voor het leren.

Geen motivatie = geen inspanning = geen resultaat …

De Kernvisie methode is erop gericht om die Waarom-vraag centraal te stellen en het kind daarmee te motiveren om op die andere manier aan de slag te gaan.

11. Steeds in ontwikkeling

De Kernvisie methode is steeds in ontwikkeling. De stichter van de Kernvisie methode, Wim Bouman, heeft de ervaring met een 1000-tal kinderen gebruikt om de methode te blijven verbeteren en verfijnen. En die beweging blijft doorgaan.

Als gecertificeerd Kernvisiecoach volg ik ook elk jaar een bijscholing: zo blijf ik helemaal mee. En door het jaar door kom ik samen met andere Kernvisiecoaches zodat we elkaar kunnen aanscherpen in onze vaardigheden met de methode.

Alleen het beste voor je kind

De Kernvisie methode focust niet alleen op het leren zelf maar ook op de sociaal-emotionele uitdagingen van je kind.

Doordat je kind op een manier gaat leren die echt past bij hoe hij denkt, wordt leren makkelijk. Eindelijk zie je dan je kind wél vooruit gaan en zie je zijn zelfvertrouwen groeien.

Jouw kind verdient alleen het beste!

Wil je weten of jouw kind ook zo goed geholpen zou zijn met de Kernvisie methode? Maak dan een afspraak in mijn agenda voor een gratis kennismakingsgesprek. Plan het hier in.

Ik doe sowieso een visualisatie-oefening met je kind. Zo kan je kind ontdekken wat zijn hoofd zoal kan. En dat is wel wat! En jij bent er zeker van of het werkt voor jouw kind.

Plan je gratis kennismakingsgesprek hier in.

Ik leer anders coach – Hoe kan ik je kind helpen?

Ik leer anders coach – Hoe kan ik je kind helpen?

ik-leer-anders-coach

In je zoektocht naar hulp voor het leerprobleem van je kind, kwam je de methode Ik leer anders misschien al tegen. Of je zag in mijn video-reeks dat ik een officiële Ik leer anders coach ben.

Je vraagt je wellicht af hoe deze mehtode nu werkt. Wat is zo anders – en beter – dan de klassieke logopedie?

Als je het onderstaande filmpje bekijkt, dan heb je er al een goed “beeld” van hoe deze methode je kind helpt met leren.

Voor mij kwam dit filmpje als geroepen. Ik geef je even een kijkje in onze situatie: onze dochter was 6 jaar en we zaten muurvast in het leesproces. Ze wisselde de letters b en d en raadde tijdens het lezen welke letter er stond. Ze keek naar de tekeningen en gebruikte de context van de zin om te gokken of ze b of d moest lezen. Ze had een achterstand met lezen en die achterstand zou alleen maar groter worden.

Door dit filmpje “zag” ik dat dit dé oplossing was voor mijn dringende probleem. Ik zag direct dat dit ging werken. De vewachtingen werden gelukkig volledig ingelost.

Ik kocht het werkboek en we gingen samen aan de slag.

Vanaf toen maakten we elke dag woordbeelden. Het leek wel of we een foto van het woord maakten en dat in het geheugen prentten. En dat is precies wat visueel leren is: je maakt een beeld van de leerstof en bewaart dit beeld in het geheugen.

Dat is hoe ik een jaar later (2020) ook andere kinderen als Ik leer anders coach ging helpen. En de resultaten zijn verbluffend!

Het is echt heerlijk om kinderen zo vooruit te zien gaan, gewoon omdat ze nu leren op de manier die voor hen wél gemakkelijk is.

Hoe we het alfabet leren…

Het eerste wat we doen is het alfabet in het langetermijngeheugen van je kind zetten. Je kind “ziet” de letters in zijn hoofd in een handig overzicht. Elke keer wanneer je kind leest of schrijft zoeken de hersenen die letters op maar dat gebeurt vaak onbewust. Lezen en schrijven wordt hierdoor al vanzelf wat makkelijker.

Ook het feit dat de letters niet in één lange rij staan, maakt het veel makkelijker om een letter te vinden. Je ogen moeten niet constant van links naar rechts schieten, want de letters staan dan zo geordend dat je in één oogopslag alle letters ziet. Je kan er dus direct de letter uitpikken die je nodig hebt.

Je kind kan dit beeld van het alfabet in het hoofd ook bewust gebruiken: bv. wanneer hij twijfelt of het b of d is. Of wanneer hij iets alfabetisch moet opzoeken of ordenen.

“Foto” van een woord – hulp bij lezen en spellen

Daarnaast heeft je kind ook een beeld in het hoofd nodig van verschillende woorden. Als je kind in zijn geheugen als het ware een foto maakt van een woord in zijn geheel, dan kan hij dat woord herkennen en dus ook lezen. Er hoeft dan niet meer gehakt en geplakt te worden.

“Hakken en plakken” vinden veel kinderen het latigst aan leren lezen. Bij deze stap-voor-stapmethode wordt de linkerhersenhelft aangesproken. Vindt jouw kind dit moeilijk? Of merk je dat het hem veel moeite kost om te hakken en te plakken? Dan is dat een duidelijk signaal dat je kind het geheel nodig heeft om te leren lezen. Dat is wat ik je kind leer: beelden maken van woorden in zijn geheel.

Onderschat niet welke enorme stappen je kind op die manier kan zetten: veel kinderen kunnen zo in een paar maanden tijd “zomaar” 1 of 2 AVI-niveau’s omhoog gaan!

Spelling is actief!

Tot nu toe hebben we gesproken over de voordelen bij lezen, wat pasief is. Schrijven (of spelling) is actief, en daarom is het hier nog belangrijker dat je kind weet of hond met een d of t moet. Dit is moeilijker dan lezen, en daarom zal je kind het woordbeeld hier nog harder nodig hebben dan bij lezen.

Als je kind veel leest dan pikt hij woorden op, die hij later weer herkent en vlot leest. Maar voor spelling is dit niet genoeg. Gelukkig is er een eenvoudige techniek om woordbeelden in zijn geheugen te zetten.

Een Ik leer anders coach laat je kind het woord in zijn hoofd zetten als beeld. Met dit beeld kan hij het woord van voor naar achter en van achter naar voor spellen. Als je kind dyslexie heeft dan ben je vast onder de indruk als je hem het woord station ook van achter naar voor correct hoort spellen. Dat is alleen mogelijk als hij het woord in zijn hoofd “ziet” staan: het is alsof het als een foto opgeslagen is in zijn geheugen.

Een tijdje geleden, toen ik met Kernvisie methode in aanraking kwam, ontdekte ik dat het achteruit spellen van woorden het beeld in je hersenen echter vertroebelt. Dat is natuurlijk niet zo goed. Daarom doe ik dat ook niet meer, ook al raken ouders daar van onder de indruk.

Maar wat is nu het verschil tussen Ik leer anders en de Kernvisie methode? En waarom stapte ik over naar de Kernvisie methode?

Ontdek mijn 10+ redenen waarom ik nu de Kernvisie methode nog veel beter vind dan Ik leer anders.  Je vindt het hier.

Sommen en maaltafels automatiseren

Ook sommen kan je automatiseren door ze als beeld in je hoofd op te slaan. Sommige ouders denken dat hun kind geen hulp nodig heeft bij rekenen omdat hij snel sommen oplost.

Toch merk ik dat die kinderen, de sommen met de brug over de 10 en de maaltafels niet automatiseren. Ze gebruiken zelf bedachte trucjes, waar ze zo snel mee zijn dat jij het als ouder vaak niet eens door hebt.

Trucjes zijn niet snel…

Maar die trucjes zijn niet snel genoeg meer zijn wanneer je kind in het middelbaar onderwijs zit. Dan is zijn denkvermogen nodig voor de ingewikkelde bewerkingen, zodat er voor die zelf gevonden trucjes geen tijd meer is.

Met de Ik leer anders-methode slaan we de sommen en maaltafels ook visueel op zodat die wél geautomatiseerd worden, en er later geen problemen meer opduiken, wand de basis zit goed. Nog belangrijker, je kind kan leren op de manier die het best bij hem past – de meest efficiënte manier voor hem.

Je kind zal hier zijn hele schoolcarrière en zelfs daarna profijt van hebben. Welk groter en belangrijker cadeau kan jij je kind geven?

Ook kloklezen wordt eenvoudiger

Tijd is waarschijnlijk iets waar je kind niet zo veel mee bezig is en waar hij weinig voeling mee heeft.

Onze dochter heeft ook niet veel met tijd. Soms kan ik daar handig gebruik van maken: als ik met haar in de speeltuin ben. Ze wil dan uiteraard zo lang mogelijk blijven. Wanneer ik aangeef dat we naar huis moeten gaan, vraagt ze altijd om nog te mogen blijven. Als ik dan zeg: “OK, nog 3 minuten”, dan is ze daar oprecht blij mee! ?

Kloklezen is vaak moeilijk voor hen, vooral de analoge klok. Ook hier kan ik je kind helpen op een visuele manier. We maken een hele tekening in het hoofd waar alles op staat dat je kind nodig heeft om het uur goed te kunnen aflezen.

Ruim een jaar Ik leer anders coach

Ik ben in januari 2020 officiëel gestart als Ik leer anders coach.

Mijn doel is om jouw kind te helpen vooruit te komen met leren. Ik ben ervan overtuigd dat ook jouw kind de spelling, sommen en maaltafels kan automatiseren. De achterstand die je kind heeft opgebouwd kunnen jullie weer inhalen. Zonder zweten en zwoegen: want nu gebruiken  we het talent van je kind.

Ik ben tevreden over deze methode. Niet alleen mijn eigen dochter maar ook andere kinderen die ik hielp konden nu grote stappen vooruit zetten.

 • Vroeger met tegenzin naar school, nu voelen ze zich goed op school.
 • Vroeger steeds weer onvoldoendes op dictee, nu schrijven ze goede dictees.

Geweldig om te zien hoe het zelfvertrouwen van een kind groeit wanneer je de juiste methode gebruikt bij zijn leerproces.

Kernvisie – om je kind nog beter te helpen

Toch miste ik nog iets. Ik miste nog handvatten voor het sociaal-emotionele stuk. Deze vond ik in de Kernvisie methode.

Beide methodes hebben dezelfde oorsprong, je zou kunnen zeggen dat de Kernvisie methode de grote broer is van Ik leer anders.

Een grote broer omdat de Kernvisie methode verder ontwikkelde dan Ik leer anders.

Maar niet alleen de handvatten voor de sociaal-emotionele uitdagingen maken me enthousiast over de Kernvisie methode.
Ook het didactische stuk is veel beter geworden.

Om jouw kind beter te kunnen helpen besloot ik om deze verdiepende opleiding ook te volgen. Ik wil jouw kind het beste kunnen geven. Intussen ben ik officieel Kernvisiecoach (sinds mei 2021).

In het volgende Weetje laat ik je 10+ redenen zien waarin de Kernvisie methode veel sterker is dan Ik leer anders.

Alleen het beste voor je kind!

Meer oefenen niet de oplossing van het leerprobleem!

Meer oefenen niet de oplossing van het leerprobleem!

Meer oefenen niet de oplossing van het leerprobleem!

meer-oefenen-niet-de-oplossing-bij-leerproblemen

Ik heb ouders gezien die veel oefenden met hun kind en toch bleef het resultaat helemaal uit!

Zwoegen en zweten: jij én je kind en er verandert niks. Dat is zo frustrerend!

Dan zoek je hulp en laat je je kind logopedie volgen: weer zwoegen en zweten met minieme vooruitgang.

Je hebt misschien zelfs je huis volhangen met cijfers, letters en woorden. En misschien ‘lopen’ jullie dagelijks de maaltafels op de trap.

Maar toch geeft het niet het resultaat waar je op hoopte.

Ik ben er achter gekomen dat meer oefenen niet de sleutel tot succes is.

Een andere aanpak van het leerprobleem…

De sleutel tot succes is een andere aanpak! Een aanpak naar gelang de manier waarop je kind denkt.

Heeft hij zijn linker of zijn rechter hersenhelft nodig om te leren en te automatiseren?

School en logopedie spreken de linker hersenhelft van je kind aan. Als je kind daar niet (goed) mee mee is, dan verraadt dat, dat je kind de rechter kant nodig heeft.

En omdat school en de logopedie niet zo werken loopt je kind vast.

Want als je een probleem steeds op dezelfde manier aanpakt dan zul je ook steeds hetzelfde resultaat hebben.

Ik ga je laten zien hoe het anders kan bij:

 • leren lezen
 • spelling
 • rekenen
 • andere vakken

Anders leren lezen?

Je kind leert lezen door te hakken en te plakken. Stap voor stap worden woorden in stukken gehakt en verklankt om deze klanken vervolgens weer aan elkaar te plakken.

Daarbij wordt de linker hersenhelft aangesproken: het leesproces wordt structureel geanalyseerd en stap voor stap opgebouwd.

Analyse is een functie die links in je hoofd plaats vindt. Als je kind wel hakt, maar niet plakt of letters omdraait (denk maar aan b en d, p en q of a en e) dan wijst dat op een andere manier van denken: nl. met de nadruk op de rechter hersenhelft ofwel visueel.

Als je kind dan mag stoppen met hakken en plakken en woorden visueel leert opslaan, dan kan je kind de woorden in zijn geheel herkennen én correct lezen.

Hoe je kind het lezen wél automatiseert

Als lezen op tijd niet werkt voor je kind, wat moet je kind dan doen om het lezen wél te automatiseren? In ieder geval zonder klok, maar mét beeld.

Als je kind goed is met de rechter hersenhelft kan je kind vlot leren lezen door woorden als een beeld in het geheugen op te slaan. Dan kan je kind dat woord in een flits op het geheel herkennen en vlot lezen. Denk maar aan het logo van je favoriete winkel: dat herken je ook in een flits. Je hoeft niets te ontleden. Onze hersenen werken razend snel met beelden.

Jouw kind kan wél vlot leren lezen als jullie gebruik maken van beeld en dat werkt zeer goed en vlot: geen gehuil en gezwoeg en gezweet meer maar wél resultaat. En dat is dat het leesniveau van je kind vlot omhoog zal gaan!

Welke hulp bij spelling?

Zowel school als logopedie vinden spellingsregels heel belangrijk. Als jouw kind geen spellingsregels toepast, dan heeft hij er niks aan. Dan zal het hem ook niet helpen om de spelling correct te automatiseren.

Je kind automatiseert dan waarschijnlijk de fouten die hij schrijft en houdt het probleem aan.

Het zit hem ook hier in de hersenen.

Om de spellingsregels toe te kunnen passen, moet je linker hersenhelft aan het werk. Als jouw kind dit moeilijk vindt, dan is dat een sterk signaal dat je kind zijn rechter hersenhelft nodig heeft om leerstof op te nemen en te verwerken. Aan die kant wordt o.a. beeld verwerkt.

Je kind leert visueel. Door op een visuele manier de spelling te leren, i.p.v. taal met regels te beredeneren, zal je kind de spelling wél correct automatiseren. Gewoon op een andere manier.

Hulp voor rekenen…

Als je kind een andere leerstijl heeft, nl. visueel, dan geeft dat ook leerproblemen bij rekenen.

Het kan zijn dat je dat minder snel opmerkt dan de leerproblemen bij het lezen en het spellen.

Dat komt omdat je kind denkt vanuit het totaalbeeld en een probleem vanuit verschillende kanten kan bekijken. Je kind vindt zo vaak zelf trucjes. Zo merk jij het niet zo op dat hij de sommen en maaltafels niet automatiseert.

Maar die trucjes zullen in het secundair onderwijs niet meer werken, omdat de bewerkingen dan te complex worden. Het is en blijft belangrijk dat de sommen en maaltafels goed geautomatiseerd raken, zonder dat je kind die trucjes nodig heeft.

Het kan ook zijn dat je kind sommige cijfers van plaats verwisselt (bv. 52 i.p.v. 25) of in spiegelbeeld schrijft. Daardoor maakt hij de oefening fout. Want als je van het foute getal start, dan kan je nooit de juiste uitkomst bekomen. Of je kind rekent het wél goed uit maar draait bij zijn juiste uitkomst de cijfers om en dan krijgt hij er ook geen punten voor.

Ook de cijfers, sommen en maaltafels kan je kind visueel in zijn lange termijn geheugen zetten. Zo kan hij wél mee! Die tafelkaart heeft hij dan niet meer nodig…

Kan je andere vakken ook visueel leren?

Ja dat kan! Je kan de techniek van het visueel leren op ELK vak toepassen. Niet alleen dit schooljaar, ook het volgende, ook in het secundair onderwijs en zelfs daarna!

Stel je voor dat je kind een toets heeft van Wereldoriëntatie. Er staan zoveel woorden en zinnen in zijn boek en je kind weet niet hoe hij eraan moet beginnen. Je kind wordt er zenuwachtig van en doet wel wat, maar slaagt er niet in om structuur in zijn leren te brengen. De toets valt tegen…

Je kind leert het best vanuit het totaalbeeld. Stel nu dat hij in zijn hoofd een heel schema heeft met tekeningen erbij en de moeilijke woorden die hij moet onthouden (mét juiste spelling). En dat hij dat schema in zijn hoofd kan ‘zien’. Dan kan hij tijdens de toets in zijn hoofd naar het schema kijken en alles staat er, alles wat hij op zijn blad van de toets moet invullen. De toets is geweldig! Het zelfvertrouwen van je kind groeit: “Ik kan het wel!”

Het effect van visueel leren

Dat is het effect van visueel leren: van niet kunnen en blokkeren naar wel kunnen en groeien in zelfvertrouwen.

Visueel gaan leren is een heel goede hulp bij leerproblemen omdat bijna alle kinderen met leerproblemen die visuele leerstijl hebben.

School en logopedie spreken immers altijd de linker hersenhelft aan. Als jouw kind daar niet mee vooruit gaat (of veel te weinig) dan moet je absoluut meer te weten komen over de visuele leerstijl en natuurlijk vooral zekerheid krijgen of jouw kind dit nodig heeft om wél mee te kunnen op school!

Want je wil natuurlijk dat je kind straks die richting in het secundair onderwijs kan kiezen waar zijn hartje sneller voor klopt!

Gratis video-reeks:

Beeldig Leren Ontdekkingstocht!

 

Wil jij ontdekken of je kind in beelden denkt of niet? In mijn gratis video-reeks ontdek je stap voor stap of je kind beelddenker is en wat jouw volgende stappen zijn.

Beeldig-Leren-Ontdekkingtocht

Logopedie en geen vooruitgang?

Logopedie en geen vooruitgang?

logopedie-geen-vooruitgang

Als je kind logopedie volgt voor een leerprobleem en je ziet maar weinig tot geen vooruitgang, dan is dat een alarmsignaal ? om het leren anders aan te pakken.

Als je hetzelfde blijft doen, dan kan je ook hetzelfde resultaat verwachten..

Wat kan je dan ANDERS doen?

Als logopedie geen vooruitgang brengt…

Misschien heeft je kind dyslexie, spelling is een probleem of je kind heeft dyscalculie. De taalontwikkeling loopt niet zoals verwacht of je kind heeft problemen met communicatie. Hij komt niet uit zijn woorden als hij iets wil vertellen.

Allemaal redenen waarom je logopedie zou kunnen inschakelen. Maar wat als je merkt dat je kind (bijna) niet vooruit gaat? Leg je je er bij neer dat jullie ermee zouden moeten leren leven? Of durf je toch iets heel anders te proberen? Want, wat heb je te verliezen?

Een signaal van anders denken

Dat je kind weinig tot geen vordering maakt is een signaal dat je kind anders denkt dan hoe de oefeningen van de logopedie zijn opgebouwd. Hoezo?

Om dat uit te leggen, moet ik je eerst vertellen over de twee belangrijke, maar wel heel verschillende, functies van de linker- en de rechterhersenhelft.

 

 • Linker hersenhelft: détail, tijd, taal, nummers, planning, logisch denken en beredeneren;
 • Rechter hersenhelft: overzicht, beeld, muziek, ritme, kleur, beleven.

Leestip: Wil je meer weten over de werking van de twee hersenhelften? Lees dan "Wat is beelddenken?"

School én logopedie spreken de linkerhersenhelft van het kind aan: denk maar aan spellingsregels. Taal wordt zo beredeneerd, logisch uitgelegd (ook al is het niet altijd logisch gezien de vele uitzonderingen ?).

Maar als dat lastig is voor je kind, dan verraadt dat, dat je kind er de voorkeur aangeeft om informatie te verwerken en op te slaan via de rechterhersenhelft.

Hoe dan wél?

De rechter hersenhelft werkt met overzicht en beeld. Als jouw kind de spelling van woorden direct als een beeld in zijn lange termijngeheugen zou kunnen opslaan, dan heeft hij de tussenstap om taal te beredeneren niet nodig. Want hij gaat dan direct naar de geautomatiseerde spelling.

Je ‘ziet’ het!

Gebruik jij als volwassene de spellingsregels nog? Waarschijnlijk niet. Je gebruikt nog wel de werkwoordspelling om na te gaan of je een d of t of dt moet schrijven. Maar verder heb je er een correct beeld van, hoe een woord gespeld moet worden. Je hebt dat geautomatiseerd.

? Welke van deze 2 is juist gespeld:  aardbij of aardbei ?

Dat zie je direct, toch?

Zo kan je kind wél vlot vooruit!

In plaats van op de schoolse manier verder te gaan, zou je de leerstijl van je kind kunnen volgen en wél een goed resultaat hebben!

Waarom een behandeling blijven volgen die je kind ze weinig resultaat geeft?

Als je kind visueel denkt, en hij  gebruikt die gave, dan gaat je kind wél vooruit en met veel minder inspanning ook! Ook jouw kind kan vlot leren lezen, spellen en rekenen!

ASS

Heeft je kind ASS? Ook dan is het een hulp voor je kind om het visuele te gebruiken bij het leren. Mensen met ASS kunnen “fotograferen”. Ze kunnen met hun ogen een beeld opnemen (bv. van een woord of som of andere leerstof) en die “foto” zo in hun geheugen zetten.

Dat is voor hen veel handiger en sneller dan regels moeten toepassen. Bovendien verbetert het hun uitspraak en verrijkt het hun woordenschat.

Verfouten?!

Stel dat je kind inderdaad woorden visueel gaat opslaan (dat kan je bij mij in de sessies leren) en je blijft tegelijkertijd ook de logopedie-begeleiding volgen. Dat doen mensen soms. Voor de zekerheid. Omdat ze denken dat ze hun kind dan op verschillende fronten helpen. Of gewoonweg omdat ze het klassieke pad niet goed durven te verlaten.

Wat zou daarvan het effect zijn?

Op school én in de logopedie moet je kind spellingsregels toepassen. Dat valt hem moeilijk en kost hem veel energie. Daardoor is je kind doodmoe als hij van school komt: de hele dag werd zijn minder sterke kant aangesproken (de linker hersenhelft). Na school moet je kind ook nog de logopedie-oefeningen maken. Ook dat is weer belastend voor zijn energie en moed: ook weer de linker hersenhelft.

Je kind raakt zo moe, heel moe…

Maar er is nog iets. Als je kind het gewoon is om te moeten worstelen met spellingsregels, dan zal hij, zelfs als hij het goede beeld in zijn geheugen zette (zoals met Ik leer anders), hij zenuwachtig gaan denken of hij toch niet een regel moet toepassen en welke dan. En het resultaat zal zijn dat hij het goede beeld, dat zijn hersenen hem braaf aanreikten, gaat veranderen omdat hij bang is om fout te schrijven. 

Het goede woord veranderen in een foute spelling, dat noem ik verfouten. Jammer, toch?

Als je kind wél op het goede beeld leert te vertrouwen, dan gaat je kind wél goed spellen!

Dus, brengt de logopedie gen vooruitgang, of te weinig, zet die hulp dan on hold, of schaf ze af!
En help je kind om zijn gave: het visuele, in te schakelen. Zo gaat je kind wél vooruit en haalt hij zijn achterstand zelfs in.

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren

Hoe Engels leren met dyslexie?

Hoe Engels leren met dyslexie?

hoe-engels-leren-met-dyslexie

Je kind heeft dyslexie en heeft een leesniveau AVI 3 of 4 (= einde 1ste begin 2de leerjaar) en nu moet het Engels leren?

Hoe Engels leren met dyslexie? Ik hoorde pas van een moeder dat haar zoon Engelse woorden moest leren lezen die hij in het Nederlands nog niet kon lezen! ?

Waarom is het zo moeilijk en hoe kan je een kind met dyslexie Engels leren?

Waarom is Engels leren zo moeilijk bij dyslexie?

Een kind met dyslexie vind lezen sowieso al lastig. Als je kind een AVI niveau heeft van 3 of 4 dan zullen de Engelse woorden nog lastiger zijn…

Het moeilijke aan Engels is dat er geen lijn zit in de spelling. Denk maar aan de woorden “laughter” en “slaughter”, die bijna hetzelfde geschreven worden maar totaal iets anders betekenen én nog eens helemaal anders worden uitgesproken.

Niet verwonderlijk dat je kind het lastig vindt!

Als je kind gewoon is om bij het lezen te hakken en te plakken (zo leerde je kind het lezen op school) dan lukt dit niet met Engelse woorden. Misschien lukt het wél met woorden als cat en dog, maar bij de meeste woorden niet.

Er zijn ook leerlingen met dyslexie die heel erg “radend” lezen. Voor hen zou het veel beter moeten meevallen om Engels te lezen. Maar bij spelling hebben ze dit voordeel niet… Dus weer bij af. 

Leestip: dit is een leuke website over Engels bij dyslexie.

Hoe Engels leren met dyslexie?

Een kind met dyslexie Engels leren gaat veel makkelijker door op een heel andere manier te gaan werken:

 • onderdompelen
 • Engelse woorden visueel opslaan

Onderdompelen in Engels bij dyslexie

Een kind met dyslexie leert een vreemde taal het best door in die taal te worden ondergedompeld. Dus zonder woordenlijst en zonder thematisch, gestructureerde methode.  Maar wel door in de praktijk te moeten spreken en je te behelpen.

Als jong meisje (14 jaar) ging ik logeren bij een Waalse familie want één van de dochters was mijn vriendin geworden. Ik “woonde” er tijdens de schoolvakanties een paar weken. Ik sprak er enkel Frans en werd ook vriendelijk verbeterd. Het resultaat: ik spreek erg goed Frans!

Met Engels had ik minder geluk! Ik had geen Engelstalige vriendin met wie ik wel moést praten. Bovendien sprak de lerares alleen Engels in de klas (1ste secundair), terwijl ik nog niets verstond (letterlijk!) en miste ik zo de instructie. En ik durfde het niet te vragen…

Ja, dat is ook onderdompelen omdat ze enkel Engels sprak. Maar het was niet in een alledaagse situatie, het was in de klas (dus zonder de context over wat er gezegd werd) met een boek waar ik geen structuur of lijn in zag en waarvan ik ook nooit wist waar we waren, want dat had ik niet begrepen. En niemand merkte dat op of hielp me.

Ten slotte wist ik ook niet hoe ik het best woordenschat kon leren. Ik dreunde af en dreunde af: veel inspanning (echt!) en geen resultaat: gebuisd of net 50% omdat de leerkracht medelijden had en me extra punten gaf op mondeling omdat ik me zo inzette en er toch niet veel van bakte (dit was een andere leerkracht en een paar jaar later).

Was ik niet slim genoeg voor Engels? Jawel hoor! Ik wist alleen niet hoe ik het kon leren en de methoden van school werkten niet.

Nu spreek ik heel goed Engels, trouwens, beter dan Frans zelfs! Benieuwd hoe dat gekomen is? Je denkt vast dat ik nog harder ben gaan studeren en afdreunen tot ik het wél kon.

Mis! Ik heb alle methodes opzij geschoven. Ik ben in een omgeving terecht gekomen waar ik wel moést spreken en zo werd ik helemaal ondergedompeld in de Engelse taal!

Woorden visueel opslaan

Een andere belangrijke sleutel om een kind met dyslexie te helpen met Engels leren is woorden visueel opslaan. De woorden (met de uitspraak) worden dan visueel opgeslagen in het langetermijngeheugen.

Stel dat je op een bord dit ziet staan:

gelach  –  laughter

Als je dit in je verbeelding kunt “zien” staan dan hoef je maar naar dit beeld te kijken en je weet dat het woord én de spelling ervan!

Een krachtige visuele manier van leren: je kind hoeft het maar 1x goed op te slaan! Geen eindeloos afdreunen zonder resultaat meer!

Waarom werkt een visuele methode bij dyslexie?

Het antwoord is in de hersenen te vinden. Uit onderzoek blijkt dat een kind met dyslexie er de voorkeur aan geeft om via de rechter hersenhelft te leren.
In de rechter hersenhelft verwerken we oa. beeld, beleving en overzicht.

Als een kind met dyslexie op een visuele manier Engelse woorden kan opslaan (zoals in het voorbeeld hierboven) dan kan hij er naar ‘kijken’ wanneer hij maar wil, omdat het ‘spiekbriefje’ in zijn hoofd zit.
Dit werkt bij dyslexie veel beter dan de klassieke manier van school die meer op ‘horen’, ‘beredeneren’ gebaseerd is en ‘stap voor stap’ werkt.
Een kind met dyslexie kan Engels wél vlot leren als hij het op een visuele manier kan doen en als hij kan ‘beleven’ door in de praktijk te leren (= onderdompelen).

Meer weten over deze visuele leerstijl? Schrijf je dan hieronder in voor een gratis video-reeks en ontdekt wat het precies is!

Wetenschappelijk onderzoek naar de manier van denken bij dyslexie?

De Amerikaan Ron Davis ontdekte dat dyslexie veroorzaakt wordt door een andere manier van denken. Meer weten? Dan wil je vast zijn boek “De gave van Dyslexie” lezen!

Dus hoe kan je kind met dyslexie Engels leren? Door onder te dompelen (vakantie, films, spelletjes,…) en door woorden visueel te maken in het hoofd. Want als je kind dyslexie heeft, dan heeft je kind baat bij een visuele methode.

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren