Hoe je kind met ASS leert lezen zonder frustraties…

Hoe je kind met ASS leert lezen zonder frustraties…

kind met ASS leren lezen

“Mijn kind kent de letters wel en spelt ze correct maar plakt ze niet aan elkaar. Zo zegt hij de klanken m-o-l en leest dan beer.”

Dat vertelde een moeder van een jongen met ASS me onlangs.

Heeft jouw kind ook de sticker ASS gekregen en leert je kind pas lezen? Dan heb je vast gemerkt dat het aan elkaar plakken van de klanken lastig is. En zijn wisselrijtjes ook zo verwarrend voor jouw kind?

Hoe kan een kind met ASS vlot leren lezen zonder al die frustraties? Ontdek het als je verder leest…

Een kind met ASS heeft een fotografisch geheugen…

Kinderen met ASS zijn altijd visueel heel sterk. Het bijzondere is dat je kind met zijn ogen beelden kan fotograferen. Hij kijkt aandachtig en maakt met zijn ogen een soort foto die hij later weer uit zijn geheugen kan terughalen.

Een letterlijk beeld dus. Een fotografisch geheugen.

Soms ontdekken ze zelf hoe ze dit bewust kunnen doen, soms niet. Het gaar er hier om hoe het geheel eruit ziet. En zelfs bij kleine afwijkingen vinden ze vaak dat het niet hetzelfde is.

Ik moet nu denken aan die jongen met ASS. Toen ik hem voor het eerst zag, wilde ik hem gerust stellen met iets wat voor hem vertrouwd is. Zijn moeder had me verteld dat hij met de methode Mol en Beer leert lezen. En toevallig heb ik zo’n boekje van de methode liggen. Ik liet hem dat zien en hij schudde van ‘nee: dat boekje heb ik niet op school’. Inderdaad het was een extra leesboekje en niet een leesboekje bij de lessen, want die had ik dus niet. Wat hij zei was waar: dàt boekje had hij niet…

Waarom vond hij dat boekje niet hetzelfde? Op de kaft stond dezelfde Mol en Beer als in zijn leesboekjes van school. Inderdaad, het was niet 100% hetzelfde. En hij neemt alles heel letterlijk. Als een foto.

Maar als je kind een fotografisch geheugen heeft en erg visueel is: zijn de methodes van school dan niet visueel genoeg voor je kind?

Hoe visueel zijn de leesmethodes van school?

Als jouw kind ASS heeft en nu leert lezen en je weet dat je kind erg visueel is ingesteld, dan wil je vast weten hoe visueel de leesmethodes van school nu eigenlijk zijn. Want je wil natuurlijk dat het leren lezen zo vlot mogelijk verloopt, met zo weinig mogelijk frustraties. Wan die zijn er al genoeg…

Ik sprak met een leerkracht omdat ik een jongetje met ASS uit haar klas externe begeleiding gaf. Deze jongen maakte helemaal géén vooruitgang. Alleen de steunwoorden kende hij. Verder geen enkel ander woord.

Ik vertelde de leerkracht dat deze jongen visueel moet leren lezen. Daarop zuchtte ze en zei dat de methode Mol en Beer zo visueel is. Ze zat met haar handen in het haar (niet letterlijk 😉 ) en wist zich geen raad hoe ze deze jongen zou kunnen helpen.

Inderdaad, Mol en Beer is een heel mooie methode. Ik gebruikte het ook voor onze dochter. En toch liepen wij er ook mee vast. De methode is heel kleurrijk, met mooie getekende illustraties en leuke boekjes. Werkboeken met kleuropdrachten en stickers plakken. Kinderen vinden dat altijd supper leuk. Elk steunwoord heeft een prachtige en duidelijke illustratie, een tekening dus. Heel visueel.

Maar waarom gingen zowel deze jongen als mijn eigen dochter niet vooruit? Ik laat het je ‘zien’!

Visueel én vanuit het geheel leren lezen

Het geheim is dat een kind met ASS ook het geheel nodig heeft om de woorden te kunnen lezen. Hakken en plakken is dus heel erg moeilijk en het helpt je kind niet vooruit bij het lezen. Ook wisselrijtjes helpen je kind niet om woorden te leren lezen.

Kijk en ervaar het zelf eens hoe anders deze 2 eruit zien:

m    ol        of         mol

l       ol        of           lol

r      ol        of           rol

Leef je even in het kind met ASS in: hij neemt immers alles letterlijk. Elk detail valt hem op. De ‘m     ol’ is voor hem niet hetzelfde als ‘mol’ en hij kan ook niet andere letters voor de ‘ol’ plakken om zo een ander woord te ontdekken.

Nee, dat verwart hem juist heel erg. Er wordt van hem iets verwacht dat hij niet ziet. Hij heeft het geheel nodig. En dat is hoe het woord er precies uitziet in zijn geheel. Dus zonder storende witstukjes tussen letters, die er overigens ook niet in een normaal leesboek tussen staan!

Elke leesmethode werkt vanuit het hakken en plakken en vanuit het verklanken. Mét wisselrijtjes. Hoe mooi de illustraties en kaartjes ook zijn, het beeld van het geheel wordt verstoord door het hakken. Daarom werkt dit niet voor deze kinderen.

Zijn de frustraties die eruit voortvloeien dan onontkoombaar? Nee, gelukkig niet… Ik vertel je zo hoe je kind dan wel vlot leert lezen.

Hoe leert een kind met ASS dan wel vlot lezen?

Je kind kan vlot leren lezen door vanuit het geheel te werken. Stop dus met verklanken en hakken en plakken! Geen wisselrijtjes voor deze kinderen!

Ouders verplichten om de letters bij hun klank te noemen i.p.v. bij hun naam, hoeft dan ook niet meer, want ze hoeven niet te verklanken. Bovendien zaait ook dat verwarring, vroeg of laat. Want de “e” (korte klank) wordt ook als doffe ‘e” of als een lange “ee” uitgesproken.
Vanuit het standpunt van je kind is het dus een ‘leugen’ dat de e een “e” (korte klank) is.

Zo leert je kind het wel…

Laat ze hun gave inzetten. Ja, dat is beeld! Ze zijn in staat om een soort foto te maken van het woord zodat ze dat woord in hun hoofd kunnen ‘zien’. Zo kunnen ze het woord in zijn geheel herkennen en dus vlot lezen. Hoe meer goede woordbeelden er in hun geheugen staan hoe beter en vlotter ze lezen.

Je kind kan gewoon meedoen met de methode die de school gebruikt. Laat hem alleen niet hakken en plakken. En laat de leesrijtjes voor wat ze zijn. Laat je kind beeldjes maken van alle woordjes uit zijn leesboek, van de woorden uit het leesrijtje. En laat hem het dan lezen. Dan kan hij het wel. Want dan heeft hij ze al in zijn hoofd. Als je de leerkracht een beetje mee hebt en zij/hij wil respecteren dat jouw kind ineens hele woorden leest, dan kan hij op zijn eigen manier prima aansluiten bij wat de juf in de klas doet.

Zo kan je kind dus zonder frustraties leren lezen:

? zonder hakken en plakken en leesrijtjes;

? mét woordbeelden als foto in zijn geheugen te zetten.

Het leuke is dat het hem ook niet eens zoveel moeite kost! En hoe zalig is het om die glimlach van je kind te zien wanneer hij merkt dat hij het ook kan. En zo trots dat hij de woordjes hier-in-zijn-hoofd heeft!

“Oké mijn kind moet dus een soort van foto maken van woorden. Maar hoe doet hij dat?”

Dat leer ik je kind aan. Dat kan hij al tijdens de eerste sessie. Ik geef je kind in een een verkort traject precies dat wat hij dit schooljaar nodig heeft om mee te zijn.

Wil je dat? Plan dan nu een afspraak in mijn agenda voor een gratis kennismakingsgesprek.

Lezen op tijd: zin of onzin?

Lezen op tijd: zin of onzin?

lezen-op-tijd

Lezen op tijd is hier een ramp! Mijn dochter raakt helemaal in paniek als er de klok wordt naast gezet! Alles blokkeert en het leesniveau keldert door de stress. En mijn kind heeft het sowieso al niet zo makkelijk met lezen… Herkenbaar?

Waarom laat de school je kind op tijd lezen en waarom heeft je kind er zo veel stress van?

Als je dat wil weten: lees dan verder!

Waarom laat school je kind op tijd lezen?

Daar kwam ik onlangs achter door een artikel op Klasse.be. Een verhelderende ontdekking die perfect past in het plaatje dat ik al had.

Ze laten je kind op tijd lezen omdat het helpt om lezen te automatiseren. Als kinderen worden gepusht om sneller te hakken en te plakken dan gaan de letters overvloeien in het vloeiend uitspreken van de woorden en dus naar vloeiend lezen.

En dat werkt ook voor de meeste kinderen! Maar als jouw kind daar ontzettend veel stress van heeft en daardoor blokkeert, dan is dat een signaal dat je kind iets anders nodig heeft om tot vloeiend lezen te komen.

Benieuwd  naar het artikel in klasse.be? je leest het hier: Waarom moeten kinderen lezen tegen de tijd?

Lezen op tijd: zin of onzin?

Of lezen op tijd je kind zal helpen om het lezen te automatiseren en de leessnelheid omhoog te brengen, dat hangt er van af hoe je kind denkt en dus moet leren.

Niet alle kinderen denken op dezelfde manier, dus ook niet alle kinderen hebben dezelfde manier nodig om met lezen vooruit te komen.

De school gebruikt een manier om les te geven die bij de meeste leerlingen past: dat is de auditief digitaal. Denk maar aan de juf of meester die de les uitlegt en de kinderen die luisteren (= auditief) of aan alle regeltjes en stap voor stap methodes die de leerling stap voor stap naar het beheersen, automatiseren van de leerstof brengt. En inderdaad dat werkt goed voor de meeste leerlingen.

Voorkeur: linker of rechter hersenhelft?

De meeste leerlingen geven er dan ook de voorkeur aan om hun linker hersenhelft aan te spreken om informatie te ontvangen en op te slaan. Maar dat is niet bij alle leerlingen zo.

Er zijn ook leerlingen die hun rechter hersenhelft nodig hebben om tot onthouden en leren te kunnen komen. Voor hen werkt het niet om stap voor stap leerstof op te slaan: zij hebben eerst het totaalbeeld nodig en pas dan kunnen ze in detail gaan. Ook werkt het auditieve van school niet voor hen. Ze moeten het kunnen “zien” om het te snappen en het te onthouden.

Daarom is leren lezen door te hakken en te plakken voor hen moeilijk: zo leren ze het niet (goed). Vaak lukt hakken wel, maar plakken niet. Vaak is het leesniveau van deze leerlingen lager dan door school wordt verwacht. Zij draaien vaak letters om zoals b en d of lezen het woord paleis en zeggen kasteel (= radend lezen).

Leestip: Wil je meer weten over de werking van de twee hersenhelften? Lees dan "Wat is beelddenken?"

De stress van de tijd

Als je kind moeite heeft met lezen zal het waarschijnlijk ook veel stress hebben als het op tijd moet lezen. En dat komt niet alleen door het feit dat je kind niet goed mee kan met stap voor stap methodes. Er is nog een belangrijke reden voor… en die zit ook in de hersenen.

Doordat je kind meer in de rechter hersenhelft zit en minder goed is met de linker kant, kan je kind ook niet goed met tijd omgaan.

Tijd speelt zich af in de linker hersenhelft (link beelddenken). Als jouw kind niet zo goed is met links, dan heeft je kind niet veel voeling met tijd. Denk maar eens even na hoe je kind met tijd omgaat. Heeft je kind voeling met tijd? Of droomt je kind altijd weg in zijn eigen wereld of activiteit waar tijd niet mee doet?

Voordelen?

Dat heeft ook zo zijn voordelen: als we in de speeltuin zijn en ik zeg tegen mijn dochter dat we naar huis gaan, dan vraagt ze altijd of ze nog mag blijven. Als ik dan zeg : “Ok nog 3 minuten” dan is ze daar heel blij mee!

Als je bewust bezig bent met tijd dan weet je dat je niet veel hebt gekregen met 3 minuten. Maar voor haar voelt dat niet zo: ze is er dan oprecht blij mee! ?

Op school…

Maar als je kind op school op tijd moet lezen dan is het een ander verhaal! Dan is het stress tot en met en het blokkeert je kind misschien wel helemaal.

Je kind denkt vanuit het totaalbeeld. Ze ziet de woorden die ze moet lezen en de klok tegelijk. Ze probeert de klok in het oog te houden terwijl ze probeert ze snel mogelijk te lezen. Er is geen focus op het lezen.

Stel je voor hoe het voelt…

Stel je maar eens voor: “Oei, ik moet op tijd lezen. X aantal woorden lezen op X minuten om goede punten te hebben. Het moet perfect zijn. Ik mag dus niet fout lezen én het moet snel gaan.”

Terwijl het kind probeert te lezen zitten ook al deze gedachten in het hoofd terwijl je kind er geen idee van heeft hoever ze staat met de tijd, want ze heeft er geen voeling mee.

Dit legt een enorme druk op je kind, er is geen focus op het lezen en het lezen gaat al niet fantastisch, het is sowieso al moeilijk. Het resultaat is paniek en een slechte leesoefening.

Geen vooruitgang…

Het ergste is dat je kind stress heeft voor niets, want het levert je kind geen enkele vooruitgang op.

Omdat je kind niet goed is met links, zoals de andere kinderen, heeft je kind een andere aanpak nodig om het lezen te automatiseren. Dus op tijd lezen geeft niet alleen stress: het levert ook niets op, omdat je kind anders denkt.

Hoe je kind het lezen wél automatiseert

Als lezen op tijd niet werkt voor je kind, wat moet je kind dan doen om het lezen wél te automatiseren? In ieder geval zonder klok, maar mét beeld.

Als je kind goed is met de rechter hersenhelft kan je kind vlot leren lezen door woorden als een beeld in het geheugen op te slaan. Dan kan je kind dat woord in een flits op het geheel herkennen en vlot lezen. Denk maar aan het logo van je favoriete winkel: dat herken je ook in een flits. Je hoeft niets te ontleden. Onze hersenen werken razend snel met beelden.

Jouw kind kan wél vlot leren lezen als jullie gebruik maken van beeld en dat werkt zeer goed en vlot: geen gehuil en gezwoeg en gezweet meer maar wél resultaat. En dat is dat het leesniveau van je kind vlot omhoog zal gaan!

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren

5 tips om het leesplezier van je kind te bevorderen

5 tips om het leesplezier van je kind te bevorderen

leesplezier-bevorderen-tips

Gaat het lezen van je kind moeizaam? Dan is het leesplezier waarschijnlijk ver te zoeken…

Goed lezen en graag lezen gaan hand in hand, daarom heb ik vandaag 5 tips om het leesplezier van  je kind te bevorderen.

5 tips om het leesplezier van je kind te bevorderen

Wendy haar dochter Amélie huilde en krijste omdat ze moest oefenen met lezen.?

Arme meid! Het lezen ging haar zo moeilijk af. (Wil je weten hoe het afliep, lees dan verder) 

Doe jij graag wat je heel erg moeilijk vindt en zo’n inspanning is dat je je daarna helemaal knock-out voelt?

Je wil natuurlijk dat je kind goed én graag leest. Het stimuleren van interesse in lezen is daarom de eerste stap. Hoe doe je dat?

Tip 1 – Voorlezen

Je kind al heel jong vaak voorlezen en samen naar de bieb gaan is al een goede start. Ook als je kind leert lezen, of als het al zelf leest is voorlezen nog altijd een goed idee.

Je kind vindt het vaak nog leuk en gezellig om voorgelezen te worden. Zeker als je voorleest uit een boek dat je kind boeiend vind, maar zelf (nog) niet goed kan lezen. Zo’n spannend boek wil hij straks zelf kunnen lezen!

Tip 2 – Samen lezen

Toen onze dochter pas in het 2de leerjaar zat, las ze nog heel hakkelend en lezen was voor haar echt niet leuk, maar inspannend en vermoeiend.

We begonnen in “voor-koor-zelf” te lezen (een vorm van samen lezen). Dit was het grote kantelpunt voor haar van niet willen lezen naar plezier vinden in lezen.

Hoe gaat dat “voor-koor-zelf” lezen?

  1. je laat je kind naar de plaatjes kijken;
  2. voor: je leest een zin voor terwijl je de woorden aanwijst en je laat je kind mee kijken;
  3. koor: jullie lezen, in een trager tempo, dezelfde zin woord voor woord samen in koor. Als je kind twijfelt dan kan het even op jou steunen en weer mee verder lezen;
  4. zelf: je kind leest dezelfde zin alleen.

Tip 3 – Boeken in huis

Als boeken zichtbaar een plek in huis hebben, dan is het ook normaal om erin te lezen.

Stel je voor dat je nergens boeken zou zien, zou je dan willen lezen? Waarschijnlijk niet, want dan is het iets wat niet in het dagelijkse leven thuishoort: iets raars.

Wie doet graag iets wat niemand doet en wat bovendien zó veel inspanning kost? Nee, echt geen lol aan!

Leestip: Op iedereenleest.be staat nog een leuk artikel over de waarde van strips als leesbevorderaar.

Tip 4 – Zien lezen doet lezen

Ziet je kind jou wel eens lezen? Want lezen doet lezen!

Als je kind ziet dat jij als ouder van lezen kan genieten, dan wil hij je nadoen. Heb je al opgemerkt dat je kind eerder nadoet wat jij doet i.p.v. wat je zegt? Je voorbeeld heeft een veel grotere impact dan wat je zegt!

Zelfs al lees je zelf niet zo graag, is het toch de moeite om het een kans te geven… al was het maar om je kind te helpen.

Tip 5 – Zet in op leesvaardigheid

Hoe minder inspanning het kost om te lezen, hoe leuker het wordt. Misschien heeft je kind dyslexie of gaat het lezen erg moeizaam of traag. Zoals bij Wendy haar dochter.

Ze bleek een andere leerstijl te hebben waardoor hakken en plakken voor haar niet de goede methode was om te leren lezen.

Amélie bleek wél goede vordering te maken als ze woorden visueel in zijn geheel begon op te slaan. Zo kon ze het woord in zijn geheel herkennen en hoefde hakken en plakken helemaal niet. De inspanning om te lezen werd veel kleiner en daardoor was het geen hel meer, maar werd het leuker.

Ze ging van “een ernstige leerachterstand” op het krokus-rapport naar een goed rapport in juni!

Heeft jouw kind ook een visuele leerstijl? Help je kind dan om op een visuele manier en til zo het leesniveau flink omhoog! Zo wordt lezen wél leuk. ?

Heb je nog andere tips om het leesplezier van je kind te bevorderen? Deel het gerust in de comments!

 

Elke maand een gratis webinar door Wim Bouman zelf…

Mischien heb je het boek “Krachtig anders leren” al gelezen en heb je wat vragen. 

Of misschien hou je niet zo van lezen.

Dan kan je het gratis webinar van Wim Bouman volgen. Hij legt je in een goed uur uit waarom je kind het moeilijk heeft op school en wat je eraan kunt doen en waarom de Kernvisie methode zo goed werkt voor je kind.

Je kan hem ook je vragen stellen.

gratis webinar Wim Bouman Krachtig anders leren