Meer oefenen niet de oplossing van het leerprobleem!

meer-oefenen-niet-de-oplossing-bij-leerproblemen

Je  oefent veel met je kind voor school en toch blijft het leerprobleem!

Het leesniveau blijft achter, je kind leest niet graag en verzet zich om te oefenen, de computer leest de opdrachten voor school voor omdat je kind dat niet zelf kan of toch niet snel genoeg.

De spelling is een ramp, alles wordt “foneetis” geschreven. School geeft op en laat je kind het dictee gewoon overschrijven.

De sommen en maaltafels raken maar niet geautomatiseerd.

En toch werken jullie hard. Jullie zwoegen en zweten: jij én je kind en er verandert niks. Zo frustrerend! Je maakt je misschien wel zorgen dat je kind het diploma basisonderwijs niet zal halen.

Dan zoek je hulp en laat je je kind logopedie volgen: weer zwoegen en zweten met geen of een minieme vooruitgang.

Je hebt het idee dat je alles al wel hebt uitgeprobeerd en toch geeft het niet het resultaat waar je op hoopte.

Dan heb ik goed nieuws. Er is wel hoop dat jouw kind het diploma basisonderwijs gaal halen: niet door meer te oefenen maar door anders te gaan leren.

Een andere aanpak van het leerprobleem…

De sleutel tot succes is een andere aanpak! Een aanpak naar gelang de manier waarop je kind denkt.

Heeft hij zijn linker of zijn rechter hersenhelft nodig om te leren en te automatiseren?

School en logopedie spreken de linker hersenhelft van je kind aan. Als je kind daar niet (goed) mee mee is, dan verraadt dat, dat je kind de rechter kant nodig heeft.

En omdat school en de logopedie niet zo werken loopt je kind vast.

Want als je een probleem steeds op dezelfde manier aanpakt dan zul je ook steeds hetzelfde resultaat hebben.

Ik ga je laten zien hoe het anders kan bij:

  • leren lezen
  • spelling
  • rekenen
  • andere vakken

Anders leren lezen?

Je kind leert lezen door te hakken en te plakken. Stap voor stap worden woorden in stukken gehakt en verklankt om deze klanken vervolgens weer aan elkaar te plakken.

Daarbij wordt de linker hersenhelft aangesproken: het leesproces wordt structureel geanalyseerd en stap voor stap opgebouwd.

Analyse is een functie die links in je hoofd plaats vindt. Als je kind wel hakt, maar niet plakt of letters omdraait (denk maar aan b en d, p en q of a en e) dan wijst dat op een andere manier van denken: nl. met de nadruk op de rechter hersenhelft ofwel visueel.

Als je kind dan mag stoppen met hakken en plakken en woorden visueel leert opslaan, dan kan je kind de woorden in zijn geheel herkennen én correct lezen.

Hoe je kind het lezen wél automatiseert

Als lezen op tijd niet werkt voor je kind, wat moet je kind dan doen om het lezen wél te automatiseren? In ieder geval zonder klok, maar mét beeld.

Als je kind goed is met de rechter hersenhelft kan je kind vlot leren lezen door woorden als een beeld in het geheugen op te slaan. Dan kan je kind dat woord in een flits op het geheel herkennen en vlot lezen. Denk maar aan het logo van je favoriete winkel: dat herken je ook in een flits. Je hoeft niets te ontleden. Onze hersenen werken razend snel met beelden.

Jouw kind kan wél vlot leren lezen als jullie gebruik maken van beeld en dat werkt zeer goed en vlot: geen gehuil en gezwoeg en gezweet meer maar wél resultaat. En dat is dat het leesniveau van je kind vlot omhoog zal gaan!

Welke hulp bij spelling?

Zowel school als logopedie vinden spellingsregels heel belangrijk. Als jouw kind geen spellingsregels toepast, dan heeft hij er niks aan. Dan zal het hem ook niet helpen om de spelling correct te automatiseren.

Je kind automatiseert dan waarschijnlijk de fouten die hij schrijft en houdt het probleem aan.

Het zit hem ook hier in de hersenen.

Om de spellingsregels toe te kunnen passen, moet je linker hersenhelft aan het werk. Als jouw kind dit moeilijk vindt, dan is dat een sterk signaal dat je kind zijn rechter hersenhelft nodig heeft om leerstof op te nemen en te verwerken. Aan die kant wordt o.a. beeld verwerkt.

Je kind leert visueel. Door op een visuele manier de spelling te leren, i.p.v. taal met regels te beredeneren, zal je kind de spelling wél correct automatiseren. Gewoon op een andere manier.

Hulp voor rekenen…

Als je kind een andere leerstijl heeft, nl. visueel, dan geeft dat ook leerproblemen bij rekenen.

Het kan zijn dat je dat minder snel opmerkt dan de leerproblemen bij het lezen en het spellen.

Dat komt omdat je kind denkt vanuit het totaalbeeld en een probleem vanuit verschillende kanten kan bekijken. Je kind vindt zo vaak zelf trucjes. Zo merk jij het niet zo op dat hij de sommen en maaltafels niet automatiseert.

Maar die trucjes zullen in het secundair onderwijs niet meer werken, omdat de bewerkingen dan te complex worden. Het is en blijft belangrijk dat de sommen en maaltafels goed geautomatiseerd raken, zonder dat je kind die trucjes nodig heeft.

Het kan ook zijn dat je kind sommige cijfers van plaats verwisselt (bv. 52 i.p.v. 25) of in spiegelbeeld schrijft. Daardoor maakt hij de oefening fout. Want als je van het foute getal start, dan kan je nooit de juiste uitkomst bekomen. Of je kind rekent het wél goed uit maar draait bij zijn juiste uitkomst de cijfers om en dan krijgt hij er ook geen punten voor.

Ook de cijfers, sommen en maaltafels kan je kind visueel in zijn lange termijn geheugen zetten. Zo kan hij wél mee! Die tafelkaart heeft hij dan niet meer nodig…

Kan je andere vakken ook visueel leren?

Ja dat kan! Je kan de techniek van het visueel leren op ELK vak toepassen. Niet alleen dit schooljaar, ook het volgende, ook in het secundair onderwijs en zelfs daarna!

Stel je voor dat je kind een toets heeft van Wereldoriëntatie. Er staan zoveel woorden en zinnen in zijn boek en je kind weet niet hoe hij eraan moet beginnen. Je kind wordt er zenuwachtig van en doet wel wat, maar slaagt er niet in om structuur in zijn leren te brengen. De toets valt tegen…

Je kind leert het best vanuit het totaalbeeld. Stel nu dat hij in zijn hoofd een heel schema heeft met tekeningen erbij en de moeilijke woorden die hij moet onthouden (mét juiste spelling). En dat hij dat schema in zijn hoofd kan ‘zien’. Dan kan hij tijdens de toets in zijn hoofd naar het schema kijken en alles staat er, alles wat hij op zijn blad van de toets moet invullen. De toets is geweldig! Het zelfvertrouwen van je kind groeit: “Ik kan het wel!”

Het effect van visueel leren

Dat is het effect van visueel leren: van niet kunnen en blokkeren naar wel kunnen en groeien in zelfvertrouwen.

Visueel gaan leren is een heel goede hulp bij leerproblemen omdat bijna alle kinderen met leerproblemen die visuele leerstijl hebben.

School en logopedie spreken immers altijd de linker hersenhelft aan. Als jouw kind daar niet mee vooruit gaat (of veel te weinig) dan moet je absoluut meer te weten komen over de visuele leerstijl en natuurlijk vooral zekerheid krijgen of jouw kind dit nodig heeft om wél mee te kunnen op school!

Want je wil natuurlijk dat je kind straks die richting in het secundair onderwijs kan kiezen waar zijn hartje sneller voor klopt!

Ik maakte een checklist zodat jij kan nagaan wat de leerstijl is van jouw kind. Zo weet je of de visuele leerstijl bij hem past. Je kan de checklist hieronder gratis downloaden en je krijgt er een gratis video bij waarin ik uitleg hoe het precies in de hersenen zit.

GRATIS checklist + video: Ontdek de leerstijl van je kind.

Doet jouw kind veel moeite voor school en blijft je kind traag of onder niveau lezen? De spelling is nog steeds een ramp? Je kind automatiseert de sommen en maaltafels maar niet?

Vraag mijn gratis checklist met extra video aan zodat jij de leerstijl van je kind kunt ontdekken. Zo kan hij op zijn beste manier gaan leren en wordt school eindelijk makkelijk.

gratis checklist ontdek de leerstijl van je kind