Wat is rechtsgeoriënteerd denken?

Wat is rechtsgeoriënteerd denken?

schema-linker-rechter-hersenhelft-makkelijk-leren

Rechtsgeoriënteerd denken betekent dat je er de voorkeur aan geeft om informatie via de rechter hersenhelft op te slaan.

We hebben allemaal 4 verschillende denksystemen. En we gebruiken ze allemaal ook alle 4, alleen niet in dezelfde mate. Iedereen heeft een voorkeursdenksysteem waarmee informatie het makkelijkst wordt opgeslagen.

In de linker hersenhelft zijn dat:

Het auditieve denksysteem (= horen)
Je slaat op wat je hoorde.

Je haalt informatie terug via de gesprekken die je hoorde.

Je herinnert je hele gesprekken woord voor woord, zonder dat je het opschreef.

Het digitale denksysteem (= beredeneren)

Je slaat informatie op door te redeneren.

Je voert gesprekken met jezelf.

Je haalt informatie terug door te beredeneren.

In de rechter hersenhelft zitten deze denksystemen:

Het visuele denksysteem (= kijken)

Je slaat op wat je zag. Je maakt een soort prentje/foto in je hoofd en je bewaart dat beeld.

Je haalt informatie terug via het beeld dat je zag. Je ziet eerst het beeld en je moet daar daarna de juiste woorden bij zoeken.

Het kinesthetische denksysteem (= voelen)

Je slaat op door te voelen/ondervinden. Je leert al doende.

Je haalt informatie terug door de sfeer terug te voelen die er was.

Rechtsgeoriënteerd denken: waarom een “probleem” op school?

School werkt altijd op de linker hersenhelft van je kind. Heel het schoolse systeem en de gebruikte leermethodes zijn hierop gebaseerd.

Denk maar aan spellingsregels die taal beredeneren (= digitale denksysteem) of “hoorwoorden”, waar je schrijft wat je hoort (= auditieve denksysteem).

Denk maar aan het hakken en plakken bij het leren lezen. Dat is luisteren naar klanken (= horen) en die vervolgens aan elkaar plakken (=beredeneren).

Hoe mooi de plaatjes van de methode ook zijn: er wordt altijd gehakt en geplakt en naar klanken geluisterd bij het leren lezen.

En als jouw kind dit moeilijk vindt, het leesproces niet vlot loopt, de spellingsregels niet worden toegepast dan is dat een duidelijk signaal dat jouw kind niet via deze denksystemen informatie opslaat en dus leert. Maar dat jouw kind die andere, rechter, hersenhelft nodig heeft om leerstof te automatiseren.

Je kind denkt dan rechtsgeoriënteerd. En als je kind rechtsgeoriënteerd denkt, dan kan je kind ook vlot en makkelijk mee op school als hij ook rechtsgeoriënteerd gaat leren.

Ja, en dat kan! Dan slaat je kind de informatie van de lessen op via beelden en ondervinding/voelen. Via die rechter hersenhelft dus.

Hoe gaat dat dan? Ontdek het hier: Hoe leer je met de rechter hersenhelft?

 

hersenhelften-met-functie

Wat is het verschil tussen beelddenken en rechtsgeoriënteerd denken?

Een goede vraag! Zowel de term “beelddenken” als de term “rechtsgeoriënteerd denken” doelen op de voorkeur om via de rechter hersenhelft informatie op te slaan in de hersenen.

De term “beelddenken” ligt wat beter in de mond en is beter bekend bij mensen. En ook bij “beelddenken” wordt er over “voelen” gesproken.

De term “beelddenken” zegt eigenlijk niets over het kinesthetische denksysteem. De term heeft het enkel over het visuele denksysteem.

De term “rechtsgeoriënteerd denken” drukt wel volledig uit waar het over gaat: de hele rechter hersenhelft, waar zowel het visuele- als het gevoelsdenken plaatsvinden.

Je zou kunnen concluderen dat beide uitdrukkingen hetzelfde zeggen en dat “rechtsgeoriënteerd denken” de betekenis correcter uitdrukt.

Want “beelddenkers” zijn nu eenmaal ook voelers…

Dus…

als je kind niet (goed) meekan op school dan komt dat doordat hij/zij anders denkt, nl. rechtsgeoriënteerd. Met die rechter hersenhelft dus. Als je kind voortaan ook via die rechter hersenhelft gaat leren, dan wordt school makkelijk voor je kind. Dan zal eruit komen wat erin zit.

Meer weten? Lees het boek “Krachtig anders leren” van Wim Bouman.

Bestel het hier.

10 jaar Mannaz

10 jaar Mannaz

10-jaar-Mannaz

Mannaz

een school en coaching/begeleiding voor kinderen die hoogbegaafd of hoogsensitief zijn.
Een aangepaste leeromgeving, die rekening houdt met hun specifieke noden!

Wat mooi!

Proficiat Annick Lentacker met het 10+ jarig bestaan van Mannaz vzw!

Hoogsensitief?

Toen ik de Mannaz school ontdekte was ik heel erg verwonderd over dit mooie initiatief! Wij hebben een hoogsensitief kind en ik ben het zelf ook. Of we ook hoogbegaafd zijn, daar ben ik nog niet uit?

De wereld kan zo overweldigend zijn! Mensen die niet hoogsensitief zijn, hebben er geen benul van hoe de wereld voor ons voelt!
Ik vergelijk het altijd met een megafoon. Geluiden gaan eerst door een megafoon voordat ze tot in ons oor komen. Jij denkt dat je het normaal hebt gezegd en ik denk dat je kwaad op me bent. Want voor mijn gevoel heb je geroepen…

Het geroezemoes in de klas is voor ons zo luid, dat we ons niet goed kunnen concentreren. We horen alles. Zo kunnen we niet goed horen wat de juf te zeggen heeft en missen we (een stuk van) de les.

Waarom hoogsensitief?

Waarom zijn sommigen hoogsensitief en de meeste mensen niet? Een idee?

Het antwoord is in onze hersenen te vinden!

Onze hersenen hebben 2 belangrijke en heel verschillende delen: de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft.

In de linker hersenhelft spelen zich processen af als: logica, woorden, nummers,…

In de rechter hersenhelft spelen zich processen af als: beelden, kleuren, gevoelens, ritme,…

Let hier vooral op ‘gevoelens’.

hersenhelften-met-functie

Bron illustratie: ikleeranders.nl

Voorkeursdenken. . .

Elke baby denkt primair in beelden via zijn rechter hersenhelft. Gewoon omdat hij nog geen taal heeft geleerd. Dat moet hij nog ontwikkelen.

Rond het 4de of 5de levensjaar stapt 95% van de kinderen over op de voorkeur om via de linker hersenhelft te denken (in woorden en met logica). Een kleine groep doet dit echter niet. Zij blijven voornamelijk in beelden denken (via de rechter hersenhelft).

Zij gebruiken hun linker hersenhelft wel maar die is minder goed ontwikkeld. De voorkeur wordt gegeven aan de rechter hersenhelft. Dat betekent dus ook dat die beter is ontwikkeld. De rechter hersenhelft waar niet alleen beelden, maar ook gevoelens spelen.

Dat verklaart waarom zij hun gevoelens sterker ervaren dan mensen die hun linker hersenhelft beter ontwikkelden.

Gevoelens sterker ervaren, dat is precies wat hoogsensitiviteit is.

Hoogbegaafd?

En waar is nu de link met hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafden denken op een andere manier dan de meeste mensen. Ze zijn niet alleen gewoon slim.
Het bijzondere is dat zij zowel hun linker als hun rechter hersenhelft vlot weten te laten samenwerken. Daardoor kunnen ze goed logisch denken en redeneren, terwijl ze ook in beelden kunnen denken. En aangezien beelden nu eenmaal veel sneller door onze hersenen verwerkt kunnen worden en zij dit met logica kunnen combineren, kunnen zij heel snel denken en een probleem vanuit verschillende hoeken benaderen.

Daardoor komen zij op oplossingen waar niemand anders aan dacht.

Hoe gaat dat op school?

Op school wordt de leerstof stap voor stap aangeboden. 
Voor hoogbegaafden is de leerstof vaak té gemakkelijk, waardoor ze zich vervelen in de klas. Het resultaat daarvan is dat hun motivatie om te leren en hun leerhonger smelten als sneeuw voor de zon.
En dat zou toch jammer zijn!

De link?

En wat is nu de link tussen hoogsensitief en hoogbegaafd? Ze denken beide in beelden! Het zijn dus beelddenkers!

In beelden denken is een gave! Denk maar aan het creatieve of de originele oplossing waar niemand anders aan dacht. Het zijn fantastisch, originele mensen waar je je nooit mee verveelt! Ze zijn ‘kleurrijk’, boeiend, grappig, fascinerend en komen vaak op unieke manier uit de hoek met iets wat je niet verwachtte.

Ook in de bedrijfswereld komt hun gave goed van pas: zij zijn de werknemers die met dé oplossing komen, die de zaak van een andere kant kunnen bekijken en belichten. Gewoonweg omdat ze alles van verschillende kanten kunnen bekijken (3D), terwijl de rest enkel rechtdoor kijkt.

Op school…

Op school wordt de leerstof stap voor stap aangeboden. Dat is voor de meeste leerlingen ook de beste methode, omdat ze voornamelijk hun linker hersenhelft gebruiken. Maar voor onze beelddenkers is dit niet ideaal omdat zij anders denken.

Zij hebben een andere aanpak nodig: nl. vanuit een totaalbeeld ipv stap voor stap. Zij moeten eerst het deksel van de puzzel zien, zodat ze weten wat er over dat onderwerp te leren valt. Pas daarna kunnen ze in detail gaan.

Bovendien hebben beelddenkers beeld nodig om te kunnen begrijpen, onthouden en leren.

Vastlopen…

Het onderwijs in onze scholen wordt auditief digitaal aangeboden. Denk maar aan de juf die vooraan de klas de les uitlegt.

Onze beelddenkers leren beter met beeld. Ze moeten het kunnen zien. Daardoor past deze manier van onderwijs niet bij hun manier van leren en gebeurt het dat ze, hoe slim ze ook mogen zijn, toch vastlopen op school. Wat jammer!

Vaak zijn ze ook perfectionistisch ingesteld en komen ze dan tot de conclusie dat ze dom zijn. En dat is helemaal niet het geval! Ze hebben gewoon een andere manier nodig!

Beeldig Geleerd…

Hier komt Beeldig Geleerd dan in beeld. Met de Kernvisie mehtoode help ik beelddenkende kinderen die daardoor vastlopen in het auditieve onderwijs. Ik leer jou en je kind aan om beelden te maken van woorden. Hoe meer woorden zo in beeld worden omgezet hoe beter het kind gaat lezen. Vaak gaat daardoor het AVI-niveau met 1 tot 2 niveau’s omhoog.

Ook voor spelling is dit de uitkomst: in plaats van fonetisch te schrijven gaat je kind wel correct spellen. Want spellingsregels worden door het beelddenken zelden toegepast (regels en logica gebeuren in de linker hersenhelft).

Ook rekenen kan je beeldig leren. Meer info over hoe de methode werkt vind je hier.

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren

Wat is beelddenken?

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een manier van denken.
Iedereen doorloopt hetzelfde informatieproces bij het leren:

  • opnemen
  • verwerken
  • opslaan/onthouden
  • gebruiken

De voorkeur van opnemen/verwerken is niet hetzelfde voor iedereen.
Voor veel mensen is dat autitief (= horen) en voor sommigen is dat visueel (=zien).
Deze laatsten dat zijn de beelddenkers.

Iedereen als beelddenker geboren…

Idereen werd als beelddenker geboren. Een baby kan immers niet in taal denken gezien hij dat nog moet leren. Een baby denkt dus in beelden. Hij ziet aan de uitdrukking van het gezicht van zijn moeder dat ze van hem houdt, voor hem zorgt, enz.

Rond de 4 à 5 jaar doen de meeste kinderen de overstap van primair in beelden denken naar denken in woorden. 5 à 7% doet die overstap echter niet. Zij blijven in beelden denken. Dit zijn dus de beelddenkers.

geboren-als-beelddenker

Beredeneren of beleven?

Beredeneren:

De meeste mensen denken in woorden. Ze gebruiken daarvoor hun linker hersenhelft. Daar spelen zich volgende processen af: beredeneren, informatie opbouwen, planning en organisatie, tijdsbesef, details, woorden (taal), nummers (rekenen).
De “woorddenker” beredeneert dus de wereld.

Beleven:

Sommige mensen denken in beelden. Ze gebruiken daarvoor hun rechter hersenhelft. Daar spelen zich volgende processen af: beleven, ritme, ruimtelijke ordening, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleur.
Beelddenkers beleven de wereld.

Beelddenken-wat

Stel je maar eens voor dat je gaat wandelen in het bos. Hoe “kijk” je naar bv. een mooie oude boom? Beredeneer je of beleef je?

Als je beredeneert dan denk je: “Wat staat daar een mooie boom.”


Als je de wereld beleeft dan zie je de boom niet alleen, je ruikt hem, je voelt, je rent om die boom, je beleeft hem, je bent één met je omgeving. Dit is heel erg intens! Er komen zo veel prikkels binnen dat het makkelijk wat veel wordt.

Beelddenkers herkennen zich dan ook vaak in eigenschappen van hoogsensitiviteit.

Beelddenken-beleven

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren