kernvisie-methode-leren-makkelijk-en-leuk

“Wat zeg je?! Wordt met de Kernvisie methode leren makkelijk en leuk voor mijn kind?
Maar mijn kind heeft dyslexie (of dyscalculie) en komt elke dag uitgeput van school. De leerkracht en de logopedist zeggen dat mijn kind zo’n zware vorm heeft die ze zelden gezien hebben. Er is zelfs met al die hulp nauwelijks verbetering. En leren is voor mijn kind de hel! Het gaat zo moeizaam op school dat mijn kind denkt dat hij dom is…  hij haat school. “

En toch weet je dat je kind slim is. Dat merk je aan alles wat niet met school te maken heeft.

Je kind:

?‍♂️ maakt een lego-project voor 14-jarigen met het boekje ondersteboven (en je kind is 8 of 9) of

?‍♂️ onthoudt zo veel van dierenprogramma’s die hij kijkt en vertelt je bv. zonder moeite het verschil tussen een koningscobra en een ratelslang of

?‍♂️ komt met een oplossing waar niemand anders aandacht.

Kortom: je weet gewoon dat er op school niet uitkomt wat erin zit.

Dit is heel frustrerend. Ik spreek uit ervaring. Maar ook als coach merkte ik dat ik niet altijd alle antwoorden had.

Er kwam eens een moeder met haar zoontje naar de praktijk omdat er een groot leerprobleem was.
Omdat de jongen dacht dat je niet iets in je hoofd kunt ‘zien’ wilde hij dat ook niet doen. Hij weigerde dit koppig, ook al was hij wél heel erg visueel.
Ik probeerde het ijs wat te breken en we speelden een raadsel-spelletje. In dat raadsel-spelletje liet ik hem iets raden dat ik in de sessie nodig had om hem op weg te zetten met het visualiseren. Toen hij door kreeg dat ik in het spel iets had gestopt wat hij daarvoor had geweigerd te doen, wilde hij ook niet meer mee spelen.
Hij deed echt niets. En hij had mijn hulp zo hard nodig… ?

Dat gebeurde toen ik pas met Beeldig Geleerd begonnen was en ik nog niet met de Kernvisie methode werkte. Die jongen zat nog maar in het tweede leerjaar en hij was school al beu…

Ik bleef aan die jongen denken. Ik wilde mezelf verder ontwikkelen omdat ik ook een jongen die schoolmoe is, wil kunnen helpen. En hiervoor had ik nog geen handvatten …

Dit was voor mij de aanleiding om ook de opleiding tot Kernvisiecoach te volgen. Deze opleiding heb in ondertussen afgerond. Ik ben officieel Kernvisiecoach sinds mei 2021.

Wat zijn de sterktes van de Kernvisie methode nu precies? En zou het ook voor jouw kind werken? Ook als je kind een erge vorm van dyslexie heeft?

Ja!  Je ontdekt het in dit artikel.

1. Het past bij hoe je kind (anders) denkt

Dé nummer 1 reden dat de Kernvisie methode goed voor je kind werkt hang samen met hoe je kind denkt. Denkt je kind rechtsgeoriënteerd (= met voorkeur voor rechter hersenhelft)? Dan is het precies wat jullie nodig hebben.

Wat is dat precies “rechtsgeoriënteerd denken”? Je ontdekt het hier.

De methode is erop gericht om die sterke rechter hersenhelft in te zetten voor het leren. Zo gebruikt je kind zijn gave om te leren en daarom wordt leren ook makkelijk en dus leuk. Want je kind ontdekt dat hij het wél kan en dat het hem veel minder energie kost dan hoe hij vroeger oefende en leerde. Dat is een win-win!
Stel je het trotse gezicht van je kind voor wanneer hij voor het eerst thuis komt met een  goed dictee! ?

2. Eenvoudig en makkelijk toepasbaar

De basistechniek van de Kernvisie methode is eenvoudig en makkelijk toepasbaar. Je kind kan het vanaf de eerste sessie omdat het past bij hoe je kind denkt.

We maken de leerstof visueel in zijn hoofd, zodat hij er in zijn hoofd naar kan kijken.

Dat betekent dat je kind bv. het spellingswoord in zijn hoofd ziet staan op een imaginair schoolbord. De hersenen geven het direct terug wanneer je kind het woord nodig heeft.

We spellen hierbij niet achteruit, zoals sommige methodes doen, omdat anders het woordbeeld vertroebeld raakt en dan kan je kind het niet meer goed zien en wordt het weer fout geschreven.

Met deze efficiënte en eenvoudige techniek zetten we informatie rechtstreeks in het lange termijn geheugen van je kind.

3. Een nieuwe gewoonte

Doordat jij als ouder samen met je kind na elke sessie 3 weken met het geleerde aan de slag gaan, wordt de nieuwe manier van leren geautomatiseerd. Het wordt een gewoonte. En dat moet het ook zijn. Want met de Kernvisie methode leert je kind de basistechniek toe te passen op elk vak. De rest van zijn schoolcarrière en zijn verdere leven kan hij dit blijven inzetten. Hoe waardevol is dit?

4. Focus op toepassen

Nadat de techniek onder de knie is, gaan we dieper in op taal. We behandelen zaken die je kind nog lastig vindt zoals: verenkelen en verdubbelen, cht en g, bereiden of berijden, werkwoordspelling, tips om beter te leren lezen, begrijpend lezen, enz.

Ik stuur je niet weg met een techniek en een woordenlijst en-dan-moet-je-er-maar-je-plan-mee-trekken.

Doordat we een half jaar samenwerken kan ik je kind ook beter opvolgen en is het resultaat beter.

Mijn collega Kernvisiecoach, Karen Dijkstra, maakte er net een podcast over waarom zij ook graag met de Kernvisie methode werkt. En dat al 10 jaar lang!

Klik hieronder op de groene pijl om de podcast te beluisteren:

5. Eenvoudige rekentechniek

De Kernvisie methode is erop gericht dat je kind zo snel mogelijk mee kan met school.

Er zijn andere methoden die een heel andere aanpak hebben en “vakjes springen” in het honderdveld om te rekenen. Deze heel visuele aanpak kan heel goed werken, maar het sluit niet aan bij wat er in de klas gebeurt. Het kan verwarrend zijn voor je kind om helemaal van manier van rekenen te veranderen.

We zetten de sommen en maaltafels letterlijk visueel in het hoofd om er daarna mee aan de slag te gaan. Zodat je kind ze ook goed kan automatiseren.

Snel rekenen ≠ automatiseren

Vaak kunnen kinderen in hun hoofd wel snel rekenen, maar automatiseren ze de sommen over de 10 en de maaltafels toch niet. En omdat ze zo snel zijn in hun hoofd vinden ze vaak dat ze geen probleem hebben…

Aandacht voor zowel taal als rekenen is trouwens altijd nodig: wie een probleem heeft met taal, heeft er ook één met het automatiseren van sommen en maaltafels en andersom. Ook al valt één van de twee vaak meer op.

Rekenen komt pas in het tweede deel van het Kernvisie traject aan bod. En dat is heel goed want rekenen is een stuk abstracter dan taal. Bij woorden kan je je een voorstelling maken van hoe het voelt en wat het is. Bij rekenen heb je dat helemaal niet. Je kan er niets bij “voelen”.

Daarom moet de basistechniek al goed geoefend zijn voordat we met rekenen kunnen beginnen. We starten het Kernvisie traject dus altijd met taal.

6. Oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

Een heel belangrijke sterkte van de Kernvisie methode is dat het niet alleen handvatten geeft voor het leren zelf. Er is ook aandacht voor het sociaal-emotionele stuk. Je weet wel: motivatie, faalangst, concentratie, een negatief zelfbeeld ( “ik kan het niet”) …

Wat als je kind bij het toepassen van de basistechniek ontdekt dat leren ook makkelijk kan? Dan wordt het leren vanzelf al heel wat leuker. Want dan ben je dus niet dom…

7. Bouwen aan zelfvertrouwen

Het kan “zomaar” zijn dat je kind de techniek goed toepast en er toch woorden zijn die fout blijven terugkomen. Ik kan je dan helpen. Wist je dat het zelfvertrouwen hier een heel grote rol in kan spelen?

Ik werkte met Berk, een jongen van 12 jaar. Hij paste de techniek goed toe en toch bleven er 35 woorden hardnekkig fout terugkomen. Het was zo erg dat zelfs zijn moeder de moed in de schoenen zonk. Berk had veel moeite met spelling, schreef vaak fonetisch. Berk dacht dat hij het niet kon. Maar dat klopt helemaal niet!

Berk kan het wel! Hij had alleen te weinig zelfvertrouwen waardoor hij teveel ging nadenken i.p.v. het beeld te volgen dat hij eerder had opgeslagen. Daardoor kwam het goede beeld (ver)fout op het blad. Dit versterkte  zijn gevoel van “ik kan het niet” weer en zo werd dat in stand gehouden.

Wil je weten wat ik precies bedoel met verfouten? Ontdek het in dit artikel onder het kopje “Verfouten?”.

We hebben dan met de Kernvisie methode aan het zelfvertrouwen gewerkt met de oefening die ik ‘de cirkel van goed gevoel’ noem. Het resultaat?

2 (!) Dagen later kreeg ik een enthousiast ingesproken bericht van Berk dat hij van die 35 moeilijke woorden dan al 30 woorden wél kon. Wat een groot verschil en wat een resultaat op zo’n korte tijd.

Dit illustreert hoe belangrijk dat zelfvertrouwen is. En voor mij is dit ook nog eens een bevestiging welke meerwaarde de Kernvisie methode heeft doordat er aandacht is voor dat zelfvertrouwen.

8. De concentratie verbeteren

Ook concentratie is een dingetje, als je kind een leerprobleem heeft. Daarvoor biedt de Kernvisie methode ook een oplossing. Ik had daar vroeger ook tips voor. Maar die waren meer gericht op de plaas in de klas en het mogen bewegen. Dat zijn wel nuttige suggesties maar het gaat hier enkel over factoren buiten het kind.

Terwijl bij de Kernvisie methode het kind gaat trainen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor die concentratie. Bewust willen concentreren en daarop trainen.

Ik vergelijk het altijd met joggen. In het begin heb je geen idee hoe je die 3 minuten na elkaar lopen vol zult houden. En na een tijdje trainen loop je 30 minuten zonder wandelminuten tussendoor.

Zo kan je kind ook trainen om zich langer te kunnen concentreren. Dat is een eigen besluit en een bewuste actie. Dit is intern en efficiënter dan enkel de uitwendige omstandigheden makkelijker te maken.

9. Werken aan (faal)angst

Angst kan ook een belemmerende factor zijn bij het leren. Als je angstig bent kan je niet meer helder denken, laat staan goede leerprestaties neerzetten. Angst werkt verlammend.

In de Kernvisie methode hebben we ook een coole techniek om afscheid van die angst te nemen. En daarvoor hoeft je niets over het pijnlijke moment te vertellen dat de angst veroorzaakt.

10. Ook de ouder is erbij betrokken

Bij de Kernvisie methode wordt heel erg de nadruk gelegd op het belang van de rol van de ouder. En dit is echt heel blangrijk.

Ik, als coach, je kind én jij als ouder hebben elk een belangrijke taak om het traject tot een succes te maken.:

  • Ik breng aan en stuur zowel jou als je kind;
  • Je kind ontdekt en leert om op een andere manier te leren, die echt bij hem past;
  • Jij als ouder leert hoe je je kind tijdens die 3 weken tussen de sessies door kan begeleiden.

Jij hebt hierin de meest cruciale rol: want het meeste gebeurt thuis. Niet in de praktijk bij mij.

Door elke dag 15 minuten met je kind aan de slag te gaan, creëer je een heel belangrijk ritme. In deze regelmatige, korte periodes hebben jullie ruim de tijd om, wat je tijdens de sessie leerde, toe te passen. Als jij als ouder dit getrouw doet met je kind, dan zal je kind met grote sprongen vooruit gaan.

10. Antwoord op de vraag: “Waarom moet ik leren”

  • “Waarom moet ik leren?”
  • “Waarom moet ik naar school?”
  • “Waarom moet ik doen wat de juf zegt?”
  • “Waarom moet ik schrijven, kan ik het niet gewoon zeggen?”
  • “Waarom moet ik correct spellen, als ze het begrijpen is het toch OK?”
  • “Waarom moet ik de maaltafels kennen, ik gebruik toch gewoon de rekenmachine?”
  • “Waarom…”

Je kind wil altijd weten waarom… en gaat niet, zoals andere kinderen, gewoon mee in wat de juf zegt. Zonder het antwoord hierop heeft je kind geen motivatie voor het leren.

Geen motivatie = geen inspanning = geen resultaat …

De Kernvisie methode is erop gericht om die Waarom-vraag centraal te stellen en het kind daarmee te motiveren om op die andere manier aan de slag te gaan.

11. Steeds in ontwikkeling

De Kernvisie methode is steeds in ontwikkeling. De stichter van de Kernvisie methode, Wim Bouman, heeft de ervaring met een 1000-tal kinderen gebruikt om de methode te blijven verbeteren en verfijnen. En die beweging blijft doorgaan.

Als gecertificeerd Kernvisiecoach volg ik ook elk jaar een bijscholing: zo blijf ik helemaal mee. En door het jaar door kom ik samen met andere Kernvisiecoaches zodat we elkaar kunnen aanscherpen in onze vaardigheden met de methode.

Alleen het beste voor je kind

De Kernvisie methode focust niet alleen op het leren zelf maar ook op de sociaal-emotionele uitdagingen van je kind.

Doordat je kind op een manier gaat leren die echt past bij hoe hij denkt, wordt leren makkelijk. Eindelijk zie je dan je kind wél vooruit gaan en zie je zijn zelfvertrouwen groeien.

Jouw kind verdient alleen het beste!

Wil je weten of jouw kind ook zo goed geholpen zou zijn met de Kernvisie methode? Maak dan een afspraak in mijn agenda voor een gratis kennismakingsgesprek. Plan het hier in.

Ik doe sowieso een visualisatie-oefening met je kind. Zo kan je kind ontdekken wat zijn hoofd zoal kan. En dat is wel wat! En jij bent er zeker van of het werkt voor jouw kind.

Plan je gratis kennismakingsgesprek hier in.