Je kind haat spelling oefenen? En de spellingsregels worden NIET toegepast? Je vraagt je af hoe dat verder moet?

Soms kan spelling oefenen zonder spellingsregels efficiënter zijn om je kind te helpen om tot een goede spelling te komen.

Ontdek vandaag hoe jij je kind beter kan helpen!

Spellingsregels belangrijk in onze maatschappij

 

De school gebruikt altijd spellingsregels om je kind spelling aan te leren. Er wordt aangenomen dat je niet goed kan leren spellen als je de regels niet kent. Maar is dit zo?

Het is zo ingebakken in onze maatschappij. Als je bv. in een bericht op Facebook een foutje maakt, dan wordt je er op gepakt. Want wie de spellingsregels niet kent wordt ronduit als dom bestempeld!

Dat is heel lastig voor mensen met bv. dyslexie: zij kunnen niet (goed) spellen en toch zijn ze niet dom.

Wat doe je als je kind niet goed spelt?

Waarom spellingsregels soms niet werken

 

Het zit hem in de hersenen, de manier van denken. Voor sommige mensen werken spellingsregels niet omdat ze anders denken.

De meeste mensen denken secundair in woorden. Dat denkproces speelt zich af in de linker hersenhelft. Hier zitten de talige, logische processen. Terwijl de creatieve, beeldige processen zich in de rechter hersenhelft afspelen.

Iedereen gebruikt uiteraard alle twee de hersenhelften. Maar vaak wordt één hersenhelft meer gebruikt dan de ander.

De meeste mensen gebruiken dominant de linker kant, waar het logische denken plaatsvindt.

Sommige mensen gebruiken echter dominant hun rechter kant. Zij zijn vaak heel erg creatief en kunnen goed out of the box denken. Maar logische patronen zijn voor hen moeilijker te volgen.

Het zijn ook deze kinderen die moeite hebben met de spellingsregels.

Spelling oefenen is voor hen meestal een ware marteling! Het lukt hen gewoonweg niet. Die regels: ze blijven niet hangen en worden dus ook niet toegepast.

hersenhelften-met-functie
Bron: ikleeranders.nl

Op deze afbeelding heb je een overzicht van de functies die in elke hersenhelft plaatsvinden.

Het kind dat goed mee kan met spellingsregels is vlotter met de linker hersenhelft (= beredeneren, woorden, informatie opbouwen).

Het kind dat niet mee kan met spellingsregels is vlotter met de rechter hersenhelft (= ruimtelijk inzicht, Overzicht, beleven). Als dit kind deze gave inzet door spelling op een visuele manier i.p.v. met regels te gaan leren, dan kan dit kind ook goed spellen.

Hoe spelling oefenen met je kind?

Wat doe je als ouder wanneer je kind de spellingsregels niet toepast? Regel je hulp van een logopediste die extra oefeningen aanbiedt MET spellingsregels?

Dat zie ik veel ouders doen. En dat is ook wat de school je aanraadt. En uiteraard zoek je hulp voor je kind.

Maar serieus: MET spellingsregels?

Er is een veel efficiëntere manier om je kind goed te laten spellen dan met spellingsregels. En dat werkt werkelijk magisch!

Als je kind beeldig denkt, laat het dan ook beeldig leren! Wie goed is met beeld en niet met logica leert veel makkelijker als je die gave van beeld inzet!

Eerlijk, ik gebruik ook nog twee spellingsregels voor mijn dochter, die ook fonetisch schrijft. En dat zijn de spellingsregel voor het verenkelen en verdubbelen voor klinkers en medeklinkers en die voor de werkwoordspelling. Maar buiten die twee gebruik ik geen spellingsregels meer!

Hoe oefenen wij dan spelling? Wij maken beelden of foto’s van woorden in ons hoofd. Wij kunnen een woord in ons hoofd ‘zien’. Dat visualiseren we. Zo kan onze dochter het woord station van voor naar achter en ook van achter naar voren spellen. Gewoonweg omdat ze het woord kan ‘zien’ in haar hoofd. (zoals de jongen op de foto die naar het woord ‘station’ kijkt) 

spelling-oefenen-zonder-spelregels

Dat plaatje in haar hoofd van dat woord gebruikt ze, ze spiekt ernaar, als ze dat woord moet schrijven. Zo weet ze hoe dat ze het moet schrijven. Ze gebruikt dus een beeld om naar te kijken i.p.v. een regel om te beredeneren hoe het geschreven moet worden.

 

Dit is een heel eenvoudige techniek die jij en je kind makkelijk kunnen leren en waar jullie heel veel plezier van kunnen hebben. Leren op een visuele manier kan je namelijk ook toepassen op alle andere vakken.

 

Dus ja, wij oefenen ook spelling, maar zelden met spellingsregels. Wij gebruiken zo veel mogelijk beelden omdat die veel makkelijker en sneller werken. Zo leert onze dochter de spelling van woorden met veel minder energie en met veel meer plezier!

Het resultaat is hetzelfde als de andere leerlingen: ze schrijft de geoefende woorden ‘gewoon’ goed.

Elke maand een gratis webinar door Wim Bouman zelf…

Mischien heb je het boek “Krachtig anders leren” al gelezen en heb je wat vragen. 

Of misschien hou je niet zo van lezen.

Dan kan je het gratis webinar van Wim Bouman volgen. Hij legt je in een goed uur uit waarom je kind het moeilijk heeft op school en wat je eraan kunt doen en waarom de Kernvisie methode zo goed werkt voor je kind.

Je kan hem ook je vragen stellen.

gratis webinar Wim Bouman Krachtig anders leren