10-jaar-Mannaz

Mannaz

een school en coaching/begeleiding voor kinderen die hoogbegaafd of hoogsensitief zijn.
Een aangepaste leeromgeving, die rekening houdt met hun specifieke noden!

Wat mooi!

Proficiat Annick Lentacker met het 10+ jarig bestaan van Mannaz vzw!

Hoogsensitief?

Toen ik de Mannaz school ontdekte was ik heel erg verwonderd over dit mooie initiatief! Wij hebben een hoogsensitief kind en ik ben het zelf ook. Of we ook hoogbegaafd zijn, daar ben ik nog niet uit?

De wereld kan zo overweldigend zijn! Mensen die niet hoogsensitief zijn, hebben er geen benul van hoe de wereld voor ons voelt!
Ik vergelijk het altijd met een megafoon. Geluiden gaan eerst door een megafoon voordat ze tot in ons oor komen. Jij denkt dat je het normaal hebt gezegd en ik denk dat je kwaad op me bent. Want voor mijn gevoel heb je geroepen…

Het geroezemoes in de klas is voor ons zo luid, dat we ons niet goed kunnen concentreren. We horen alles. Zo kunnen we niet goed horen wat de juf te zeggen heeft en missen we (een stuk van) de les.

Waarom hoogsensitief?

Waarom zijn sommigen hoogsensitief en de meeste mensen niet? Een idee?

Het antwoord is in onze hersenen te vinden!

Onze hersenen hebben 2 belangrijke en heel verschillende delen: de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft.

In de linker hersenhelft spelen zich processen af als: logica, woorden, nummers,…

In de rechter hersenhelft spelen zich processen af als: beelden, kleuren, gevoelens, ritme,…

Let hier vooral op ‘gevoelens’.

hersenhelften-met-functie

Bron illustratie: ikleeranders.nl

Voorkeursdenken. . .

Elke baby denkt primair in beelden via zijn rechter hersenhelft. Gewoon omdat hij nog geen taal heeft geleerd. Dat moet hij nog ontwikkelen.

Rond het 4de of 5de levensjaar stapt 95% van de kinderen over op de voorkeur om via de linker hersenhelft te denken (in woorden en met logica). Een kleine groep doet dit echter niet. Zij blijven voornamelijk in beelden denken (via de rechter hersenhelft).

Zij gebruiken hun linker hersenhelft wel maar die is minder goed ontwikkeld. De voorkeur wordt gegeven aan de rechter hersenhelft. Dat betekent dus ook dat die beter is ontwikkeld. De rechter hersenhelft waar niet alleen beelden, maar ook gevoelens spelen.

Dat verklaart waarom zij hun gevoelens sterker ervaren dan mensen die hun linker hersenhelft beter ontwikkelden.

Gevoelens sterker ervaren, dat is precies wat hoogsensitiviteit is.

Hoogbegaafd?

En waar is nu de link met hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafden denken op een andere manier dan de meeste mensen. Ze zijn niet alleen gewoon slim.
Het bijzondere is dat zij zowel hun linker als hun rechter hersenhelft vlot weten te laten samenwerken. Daardoor kunnen ze goed logisch denken en redeneren, terwijl ze ook in beelden kunnen denken. En aangezien beelden nu eenmaal veel sneller door onze hersenen verwerkt kunnen worden en zij dit met logica kunnen combineren, kunnen zij heel snel denken en een probleem vanuit verschillende hoeken benaderen.

Daardoor komen zij op oplossingen waar niemand anders aan dacht.

Hoe gaat dat op school?

Op school wordt de leerstof stap voor stap aangeboden. 
Voor hoogbegaafden is de leerstof vaak té gemakkelijk, waardoor ze zich vervelen in de klas. Het resultaat daarvan is dat hun motivatie om te leren en hun leerhonger smelten als sneeuw voor de zon.
En dat zou toch jammer zijn!

De link?

En wat is nu de link tussen hoogsensitief en hoogbegaafd? Ze denken beide in beelden! Het zijn dus beelddenkers!

In beelden denken is een gave! Denk maar aan het creatieve of de originele oplossing waar niemand anders aan dacht. Het zijn fantastisch, originele mensen waar je je nooit mee verveelt! Ze zijn ‘kleurrijk’, boeiend, grappig, fascinerend en komen vaak op unieke manier uit de hoek met iets wat je niet verwachtte.

Ook in de bedrijfswereld komt hun gave goed van pas: zij zijn de werknemers die met dé oplossing komen, die de zaak van een andere kant kunnen bekijken en belichten. Gewoonweg omdat ze alles van verschillende kanten kunnen bekijken (3D), terwijl de rest enkel rechtdoor kijkt.

Op school…

Op school wordt de leerstof stap voor stap aangeboden. Dat is voor de meeste leerlingen ook de beste methode, omdat ze voornamelijk hun linker hersenhelft gebruiken. Maar voor onze beelddenkers is dit niet ideaal omdat zij anders denken.

Zij hebben een andere aanpak nodig: nl. vanuit een totaalbeeld ipv stap voor stap. Zij moeten eerst het deksel van de puzzel zien, zodat ze weten wat er over dat onderwerp te leren valt. Pas daarna kunnen ze in detail gaan.

Bovendien hebben beelddenkers beeld nodig om te kunnen begrijpen, onthouden en leren.

Vastlopen…

Het onderwijs in onze scholen wordt auditief digitaal aangeboden. Denk maar aan de juf die vooraan de klas de les uitlegt.

Onze beelddenkers leren beter met beeld. Ze moeten het kunnen zien. Daardoor past deze manier van onderwijs niet bij hun manier van leren en gebeurt het dat ze, hoe slim ze ook mogen zijn, toch vastlopen op school. Wat jammer!

Vaak zijn ze ook perfectionistisch ingesteld en komen ze dan tot de conclusie dat ze dom zijn. En dat is helemaal niet het geval! Ze hebben gewoon een andere manier nodig!

Beeldig Geleerd…

Hier komt Beeldig Geleerd dan in beeld. Met de Kernvisie mehtoode help ik beelddenkende kinderen die daardoor vastlopen in het auditieve onderwijs. Ik leer jou en je kind aan om beelden te maken van woorden. Hoe meer woorden zo in beeld worden omgezet hoe beter het kind gaat lezen. Vaak gaat daardoor het AVI-niveau met 1 tot 2 niveau’s omhoog.

Ook voor spelling is dit de uitkomst: in plaats van fonetisch te schrijven gaat je kind wel correct spellen. Want spellingsregels worden door het beelddenken zelden toegepast (regels en logica gebeuren in de linker hersenhelft).

Ook rekenen kan je beeldig leren. Meer info over hoe de methode werkt vind je hier.

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren