kind met leerproblemen

Zoek je hulp bij leerproblemen bij kinderen? Lees dan zeker verder! Als je weet wat de oorzaak is van het leerprobleem, dan weet je wat jullie er aan kunnen doen!

Kind met leerproblemen – Waarom?

Waarom heeft je kind een leerprobleem? Dat is een heel interessante vraag met een interessant antwoord!

Het antwoord zit hem in 2 zaken:

 • Het schoolsysteem
 • De manier van denken van je kind

Het schoolsysteem

School geeft les op de auditief digitale manier. Dat betekent in gewone-mensen-taal dat de juf of meester de les uitlegt en je kind dus luistert (= auditief).
Het digitale betekent dat het vermogen van je kind om logisch te denken wordt aangesproken: denk maar aan spellingsregels. Bij spellingsregels wordt taal beredeneerd.

Als je aan wiskunde denkt dan wordt alles stap voor stap aangeboden: eerst puzzelstuk A dan puzzelstuk B en pas daarna C, tot het hele plaatje volledig is.

Deze manier van leren spreekt onze linker hersenhelft aan en werkt heel goed voor 95% van de leerlingen.

5 à 7% van de leerlingen kunnen niet met deze manier van werken mee omdat ze hun rechter hersenhelft juist beter aan het ontwikkelen zijn, terwijl hun linker hersenhelft wat minder goed mee kan.

Leestip: Wil je meer weten over de werking van de twee hersenhelften? Lees dan "Wat is beelddenken?"

De manier van denken van je kind

De manier van denken van je kind is een belangrijke factor of jouw kind goed mee kan op school of het een leerprobleem heeft.

Als je kind zijn rechter hersenhelft beter ontwikkelt dan zijn linker, dan is de kans heel groot op een leerprobleem op school. Gewoon omdat het hele schoolsysteem gericht is op die 95% waarvoor de auditief digitale manier de ideale manier van leren is.

Als jouw kind anders denkt (meer met de rechter hersenhelft) dan zijn de logische processen van school moeilijk te volgen omdat je kind denkt vanuit het totaalbeeld i.p.v. stap voor stap.

Het ligt dus niet aan de intelligentie van je kind, maar aan de methode van school die niet goed aansluit bij je kind. Je kind heeft dan gewoon een andere manier nodig.

Logopedie geen vooruitgang? 

Als je kind logopedie volgt en je ziet weinig tot geen vooruitgang, dan is dat ook een sterke indicatie dat je kind anders denkt en dus anders moet leren om wél vooruit te gaan. Ontdek waarom in het Weetje:  “Logopedie geen vooruitgang“.

Denken vanuit het totaalbeeld

Als je je kind het deksel van de puzzel niet laat zien (= het totaalbeeld van de les) dan kunnen ze niet volgen omdat ze niet weten waar de les naartoe gaat. Ze weten dan niet hoe de aangeboden stukjes informatie zich tot elkaar verhouden.

Zo maken ze zelf verbindingen, associaties, en dat zijn niet altijd de goede. Zo gebeurt het dat zij daardoor de les fout begrijpen of niet onthouden.

Deze leerlingen zijn niet “zwak”, ze hebben gewoon een andere aanpak nodig omdat ze anders denken. Ze passen dus niet in het systeem dat in ons onderwijs wordt gebruikt.

Welke leerproblemen?

Er zijn een aantal veel voorkomende dingen waar je kind tegenaan kan lopen op school als je kind de rechter hersenhelft beter aan het  ontwikkelen is dan de linker. Het hoeft niet zo te zijn dat je kind die allemaal heeft. Iedereen is immers uniek en het kan ook zijn dat je kind sommige moeilijkheden weet te compenseren.

 • Het lezen komt niet op gang
 • letters en cijfers worden in spiegelbeeld geschreven of omgewisseld
 • Hakken lukt, plakken niet
 • Het leestempo/leesniveau is te laag voor de leeftijd
 • Radend lezen: er staat kasteel en je kind zegt paleis
 • Woorden overslaan
 • Woorden/letters om husselen: er staat bal en hij leest bla
 • Spellingsregels worden niet toegepast
 • Fonetische spelling: Je kind schrijft wat hij denkt te horen
 • Automatisering van leerstof lukt niet (goed): denk maar aan sommen, maaltafels of data uit de geschiedenisles.

Leerproblemen kind aanpakken!

Als je kind een leerprobleem heeft of je werd door school aangemoedigd om dyslexie begeleiding te starten dan is het goed om na te gaan wat de leerstijl van je kind is. Als jullie dat weten, dan kan je kind ook op een efficiënte manier gaan leren en wordt alles makkelijker én is er meer en beter resultaat.

Als je kind niet mee kan op school is de kans dus heel groot dat je kind een andere leerstijl heeft nl. visueel.

De wetenschap noemt dit de visueel cognitieve stijl (of beelddenken).
Dat betekent gewoon dat je kind beter is met zijn rechter hersenhelft en dus op een visuele manier moet leren om de leerstof op te kunnen nemen, te verwerken en te onthouden.

Een kind met leerproblemen is dus gewoon een kind dat anders denkt en dus een andere manier van leren nodig heeft dan de gangbare auditief digitale manier die de school standaard hanteert.

Die visuele manier kan jij, als ouder, je kind makkelijk aanbieden. Jullie kunnen thuis op een visuele manier leren/oefenen. Zo kan jouw kind wél mee op school!

Elke maand een webinar door Wim Bouman zelf…

Mischien heb je het boek “Krachtig anders leren” al gelezen en heb je wat vragen. 

Of misschien hou je niet zo van lezen.

Dan kan je het webinar van Wim Bouman volgen. Hij legt je in een goed uur uit waarom je kind het moeilijk heeft op school en wat je eraan kunt doen en waarom de Kernvisie methode zo goed werkt voor je kind.

Je kan hem ook je vragen stellen.

boek Krachtig anders Leren