Krachtig-anders-leren-dyslexie-is-geen-stoornis

In het boek “Krachtig anders leren” van Wim Bouwman staat (op p.35):

“Dyslexie is geen stoornis of afwijking maar het niet goed aansluiten van de leerstijl van het kind op de methodiek, die op school wordt aangeboden.”

Dyslexie is geen stoornis

Als dyslexie geen stoornis is, dan betekent dit dat je kind wél vlot kan leren lezen, spellen, rekenen en leren als je kind op een andere manier gaat leren: nl. zíjn manier.

Dat is goed nieuws, want dat betekent dat jouw kind wél zelf de schoolopdrachten kan lezen en geen voorleessoftware meer nodig heeft!

Waarom anders leren?

Klinkt het té mooi om waar te zijn dat je kind wél goed mee zou kunnen op school? Laat me je dan uitleggen hoe het in de hersenen zit. Dat verklaart heel wat!

We hebben 2 belangrijke gebieden in onze hersenen die een heel andere functie hebben:

  • linker hersenhelft: voor tekens, woorden, logica, details, nummers, volgorde en detail.
  • rechter hersenhelft: voor ruimtelijk inzicht, ritme, overzicht, kleur, muziek, dimensie, emotie, gevoel.

Leestip: Wil je meer weten over de werking van de twee hersenhelften? Lees dan "Wat is beelddenken?"

Als we geboren worden gebruiken we enkel de rechter hersenhelft. Tot ons 10de jaar ontwikkelen we langzaam aan ook onze linker hersenhelft.

Dyslecten, of mensen met leerproblemen, hebben de voorkeur om hun rechter hersenhelft te gebruiken. Ze gebruiken natuurlijk ook hun linker hersenhelft, maar veel minder.

Op school wordt onze linker hersenhelft aangesproken, waardoor leerlingen die de voorkeur hebben om hun rechter hersenhelft te gebruiken, hier uitvallen omdat de methodiek niet bij hún manier van informatie opnemen past.

Ze zijn dus niet dom en ze hebben ook geen stoornis in de hersenen. Ze hebben enkel nood aan een andere aanpak.

Wil je het hele boek van Wim lezen? Dat kan je hier vinden: “Krachtig anders leren”

Krachtig anders leren – Hoe?

Hoe kunnen deze leerlingen nu anders leren? Eenvoudig door hun rechter hersenhelft aan te spreken i.p.v. hun linker.

Ze hebben dus een visuele manier nodig (beeld) en ze moeten vanuit het totaalbeeld starten en zo naar detail gaan.

School onderwijst op de auditief digitale manier: de leerling moet dus luisteren en de logica wordt aangesproken. De lessen zijn ook stap voor stap opgebouwd en er wordt gebruik gemaakt van herhaling om te automatiseren. Daarbij wordt de linker hersenhelft aangesproken.

Deze manier van leren werkt niet voor de dyslectische leerling, of de leerling met leerproblemen. Hij heeft eerst een overzicht nodig, anders kan hij de kleine stukjes informatie niet op de goede plek aan puzzelen.

Hij slaat direct het beeld op in zijn lange termijn geheugen i.p.v. met tussenstappen.

Een voorbeeld van krachtig anders leren

Volgens de methodiek van school leren kinderen lezen in stappen: eerst hakken, dan de klanken plakken tot een woord. En door veel herhaling leren de meeste leerlingen zo vlot lezen.

De leerlingen die hier uitvallen, hebben de voorkeur voor hun rechter hersenhelft. Zij leren ook vlot lezen (!) als ze het woordbeeld ineens in hun lange termijn geheugen kunnen zetten. Dat woordbeeld zou je kunnen vergelijken met een fotootje dat ze in hun hoofd kunnen zien.

Elk woord dat zo in het lange termijn geheugen wordt gezet is ineens geautomatiseerd. Dat hoeft dus niet oneindig geoefend te worden. Hoe meer woorden zo zijn opgeslagen, hoe vlotter ze gaan lezen of spellen.

Ze kunnen deze woorden in hun hoofd dus ‘zien’ of visualiseren. De ogen herkennen het woord in zijn geheel (door het totaalbeeld) en ze kunnen het woord direct lezen of spellen. In een flits bieden de hersenen het plaatje van het woord aan, dat eerder werd opgeslagen. Het gaat even snel als wanneer je het logo van je favoriete winkel herkent in het drukke straatbeeld. Je hoeft dat niet te ontleden, je weet het direct.

De resultaten van anders leren

Het resultaat van deze krachtige andere aanpak is dat kinderen, die anders als “hopeloos” zouden worden opgegeven, wél vlot leren lezen. Ze hebben geen voorleessoftware nodig: ze kunnen even vlot lezen als de andere kinderen.

Bovendien voelen ze zich nu wél lekker in hun vel omdat ze weten dat ze het ook kunnen. Alleen op een andere manier. En toch kost het hen niet te veel inspanningen of tijd: het gaat vrij vlot, elke dag een kwartiertje… ?

Dyslexie is dus geen stoornis. Door krachtig anders leren kan jouw kind even goed mee in de klas. Geen doel is te hoog als je kan leren op de manier die bij je past!

Bestel het boek "Krachtig anders leren" van Wim Bouman.

Hebben kinderen met leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie een neurologische afwijking of hebben ze een andere leerstijl?

En hoe zit het eigenlijk met schoolgerelateerde sociaal-emotionele problemen zoals concentratieproblemen, een negatief zelfbeeld en faalangst?

Krachtig anders leren geeft antwoord.

Krachtig ander leren